pope

Diecezja Radomska

Relacja z Koziej Góry

DZIEŃ DZIECKA ZE ŚWIĘTĄ BOŻĄ RODZICIELKĄ, CZYTAJĄC BIBLIĘ

 


W parafii pw. Bożego Macierzyństwa NMP w Radomiu (Kozia Góra), od kilku już lat rozwija się kult św. Bożej Rodzicielki. Skupia się on wokół figury Świętej Bożej Rodzicielki, którą poświęcił św. Jan Paweł II 13 czerwca 1999 w Warszawie. Od 1 stycznia 2011 r., znajduje się ona w kościele na radomskiej Koziej Górze. Nabożeństwa przed figurą Świętej Bożej Rodzicielki odprawiane są każdego pierwszego dnia miesiąca o godz. 18.00. Inspiratorem nabożeństw jest ks. prob. kan. Zbigniew Sieroń- budowniczy parafii na Koziej Górze od czasu jej erygowania do chwili obecnej. Ks. kan. Sieroń obok modlitwy zanoszonej przed figurą, prowadzi również stałą formację wiernych całej wspólnoty.

1 czerwca 2017 r. zaprosił moderatora diecezjalnego Dzieła Biblijnego – ks. Jacka Kucharskiego. Całe spotkanie ze Świętą Bożą Rodzicielką rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem ks. dr. Jacka Kucharskiego, którą koncelebrował ks. mgr Michał Machnio, były wikariusz w parafii na Koziej Górze, a obecnie misjonarz w Rudkach na Ukrainie. Ks. kan. Zbigniew Sieroń zaprosił na mszę św. całe rodziny, ale cieszył się bardzo, że w Dzień Dziecka było obecnych bardzo dużo dzieci. Ks. Kucharski wygłosił prelekcję multimedialną pt. Św. Boża Rodzicielka-wzór matki i wychowawczyni, skierowaną do wypełnionej przez wiernych świątyni. Uczył prawdy, jak Biblia może pomóc rodzicom i dzieciom wzrastać kochając Boga i rodzinę. Ukazywał to przywołując postać Świętej Rodzicielki, Matki Boga i Wychowawczyni Bożego Syna.

Mówił, że również Matka Boga wychowywała Jezusa rozważając i modląc się słowami Biblii. Przywołał również nauki biblijnych mędrców i ich teksty dotyczące rodziców i dzieci. Na zakończenie prelekcji była też rodzynka dla najmłodszych, którym przypominając o miłości do Matki Bożej i ich rodziców, zadedykował piosenkę „Mamy czas” z animacją. Po mszy się i prelekcji rozpoczęło się nabożeństwo przed figurą Świętej Bożej Rodzicielki. Zebrani modlili się słowami, które przygotował i opracował ks. kan. Zbigniew Sieroń: „O Koziegórska Pani! Udziel naszym rodzinom łaski, by szanowały i kochały każde poczęte życie tą samą miłością, z jaką Ty pielęgnowałaś życie Syna Bożego.

Obdarz łaską macierzyństwa rodziców proszących o potomstwo. Strzeż nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie i miłości. Przygarnij wszystkich do swego Macierzyńskiego Serca”. Końcowym akcentem całej liturgii było błogosławieństwo obecnych dzieci w świątyni, które z racji Dnia Dziecka, od misjonarza i parafii otrzymywały słynne ukraińskie krówki i lizaki. Nad oprawą całej liturgii z jej animacją muzyczną czuwał ks. mgr Damian Fołtyn – wikariusz parafii.

Pomimo, iż całe spotkanie trwało blisko dwie godziny, jeszcze po błogosławieństwie wielu wiernych modliło się przy figurze Świętej Bożej Rodzicielki, zawierzając ich rodziny opiece Matki Boga. „To urzekające, że rodziny z dziećmi, nie patrząc na zegarek radowały się tym, że były w Dniu Dziecka na spotkaniu z Matką Boga i wszystkich Matką” -powiedział na zakończenie ks. Kucharski.

DSC01075