pope

Diecezja Radomska

Relacja z Szydłowca

SZYDŁOWIEC JUŻ CZEKA NA WYKŁADY BIBLIJNE

 

IMG 0928

O tym jaką wielką troską otacza swoją parafię wraz z księżmi współpracownikami ks. dziekan Adam Radzimirski, proboszcz parafii pw. Św. Zygmunta w Szydłowcu, nikogo nie trzeba przekonywać. W niedzielę, 4 czerwca 2017 r., w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego zaprosił do wspólnoty moderatora diecezjalnego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, aby przeprowadził „Niedzielę Biblijną”.  Była to jednocześnie okazja, aby zapoznać wiernych z formami pracy w stowarzyszeniu.

IMG 0930

Ks. Kucharski nie tylko wyjaśniał w głoszonych na każdej mszy św. prelekcjach multimedialnych początki rodzącego się apostolskiego Kościoła, ale ukazywał doniosłość apostolatu biblijnego, jego potrzebę w naszej diecezji oraz obszary działalności Dzieła Biblijnego. Wspomniał też, iż parafianie z Szydłowca uczestniczą już w wykładach Szkoły Biblijnej dla Dorosłych  Św. Hieronima w Radomiu.  Wielu pyta i prosi o wykłady z Biblii pod patronatem Dzieła Biblijnego – nie ukrywa ks. dziekan Adam Radzimirski – parafianie po wielkopostnych rekolekcjach z Biblią, pragną ją lepiej poznawać. Stąd prosili o taką możliwość spotkań biblijnych.

IMG 0937

Od października rozpoczniemy comiesięczne spotkania w cyklu „Weź i czytaj”, które poprowadzi osobiście moderator diecezjalny ks. dr Jacek Kucharski. Jestem mu już za to bardzo wdzięczny. Również kapłani współpracownicy: ks. mgr Marek Adamus i ks. mgr Norbert Skawiński pragną wraz z Siostrami Michalitkami tworzyć przy parafii kolejną filię Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci, który działałby pod patronatem Dzieła Biblijnego. Pierwsze akordy uczynione. Czekamy już na październik – powtarzali w obecności ks. dziekana i moderatora parafianie.

O tym jaką wielką troską otacza swoją parafię wraz z księżmi współpracownikami ks. dziekan Adam Radzimirski, proboszcz parafii pw. Św. Zygmunta w Szydłowcu,  nikogo nie trzeba przekonywać. W niedzielę, 4 czerwca 2017 r., w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  zaprosił do wspólnoty moderatora diecezjalnego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, aby przeprowadził „Niedzielę Biblijną”.  Była to jednocześnie okazja, aby zapoznać wiernych z formami pracy w stowarzyszeniu. Ks. Kucharski nie tylko wyjaśniał w głoszonych na każdej mszy św. prelekcjach multimedialnych początki rodzącego się apostolskiego Kościoła, ale ukazywał doniosłość apostolatu biblijnego, jego potrzebę w naszej diecezji oraz obszary działalności Dzieła Biblijnego. Wspomniał też, iż parafianie z Szydłowca uczestniczą już w wykładach Szkoły Biblijnej dla Dorosłych  Św. Hieronima w Radomiu.  Wielu pyta i prosi o wykłady z Biblii pod patronatem Dzieła Biblijnego – nie ukrywa ks. dziekan Adam Radzimirski- parafianie po wielkopostnych rekolekcjach z Biblią, pragną ją lepiej poznawać. Stąd prosili o taką możliwość spotkań biblijnych. Od października rozpoczniemy comiesięczne spotkania w cyklu „Weź i czytaj”, które poprowadzi osobiście moderator diecezjalny ks. dr Jacek Kucharski. Jestem mu już za to bardzo wdzięczny. Również kapłani współpracownicy: ks. mgr Marek Adamus i ks. mgr Norbert Skawiński pragną wraz z Siostrami Michalitkami tworzyć przy parafii kolejną filię Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci, który działałby pod patronatem Dzieła Biblijnego. Pierwsze akordy uczynione. Czekamy już na październik – powtarzali
w obecności ks. dziekana i moderatora parafianie.