pope

Diecezja Radomska

BIBLIA JUŻ ZNANA…

BIBLIA JUŻ ZNANA…

W parafii pw. Św. Łukasza w Radomiu, 21 czerwca 2017 r. odbyła się ostatnia z dziewięciu katechez biblijnych w ramach cyklu „Biblia znana i nieznana”, które prowadził od października 2016 do czerwca 2017 moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej – ks. dr Jacek Kucharski. Ostatnie biblijne spotkanie rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem ks. Kucharskiego, a po niej ostatni podejmowany biblijny temat: „Gdzie dziś szukać Zmartwychwstałego Chrystusa w Kościele? Interpretacja Łukaszowej perykopy o uczniach zmierzających do Emaus (Łk 24,13-35). Słowa podziękowania za wszystkie biblijne katechezy wyraził ks. Kucharskiemu zarówno proboszcz parafii ks. kan. Marian Mazurkiewicz, jak również przedstawiciele wiernych słuchaczy. Zebrani na pamiątkę spotkań stanęli do wspólnej fotografii.