pope

Diecezja Radomska

DZIEŁO BIBLIJNE Z XI NOCNĄ PIELGRZYMKĄ MĘŻCZYZN DO BŁOTNICY

DZIEŁO BIBLIJNE Z XI NOCNĄ PIELGRZYMKĄ MĘŻCZYZN DO BŁOTNICY


W sobotę 24 czerwca 2017 r.  wyruszyła po Apelu Jasnogórskim, który poprowadził w świątyni parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu ks. kan. Wiesław Lenartowicz, XI Nocna Pielgrzymka Mężczyzn z Radomia do Błotnicy. Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyły słowa roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”. Jej inicjatorem i organizatorem są Rycerze Kolumba, ale od początku formację biblijną prowadzi Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej.  400 osobową grupę mężczyzn pobłogosławił przed wyruszeniem na pielgrzymi szlak ks. kan. Kazimierz Chojnacki, który przybył wraz z męską  grupą pielgrzymów z Kozienic. W czasie drogi mężczyźni wysłuchali konferencji ks. dr. Jacka Kucharskiego –moderatora diecezjalnego Dzieła Biblijnego. Ks. Kucharski wyjaśnił najpierw same słowa klucze: idźcie i głoście, sięgając do języka Ewangelii, tj. greki biblijnej. Następnie postawił pielgrzymom kilka pytań, na które odpowiedziały teksty Biblii. Tradycyjnie męskich pielgrzymów witał głos dzwonów błotnickiego sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.