pope

Diecezja Radomska

W JAKIM KLUCZU CZYTAĆ KSIĘGĘ POWTÓRZONEGO PRAWA? - WARSZTATY BIBLIJNE

 

Takie pytanie towarzyszyło „Warsztatom Biblijnym” poprzedzającym etap szkolny 27 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez „Civitas Christiana”. Odbyły się one w poniedziałek 6 marca br. w dolnym kościele parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu. Od lat patronat nad warsztatami objęło Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II diecezji radomskiej. Warsztaty poprowadził ks. dr hab. Jacek Kucharski – biblista i moderator diecezjalny stowarzyszenia. W warsztatach uczestniczyła młodzież szkół średnich wraz z ich opiekunami, tj. katechetami świeckimi i kapłanami. Nad przebiegiem warsztatów czuwał asystent diecezjalny „Civitas Christiana” ks. mgr lic. Marcin Rogala. W ramach warsztatów młodzież otrzymała klucz do właściwego czytania i rozumienia Księgi Powtórzonego Prawa, która w tym roku stanowi materię konkursowych zmagań. Ks. Kucharski zapoznał przybyłych z introdukcją do księgi, jej autorem oraz głównymi treściami teologicznymi. Wykład multimedialny ubogacony został obrazami nawiązującymi do treści księgi oraz trwającymi do dziś zwyczajami i obrzędami żydowskiej kultury i religii. „Myślę – mówił ks. Kucharski na zakończenie- że po dzisiejszych warsztatach lektura księgi Powtórzonego Prawa nie będzie już trudna, a jej treści staną się bogactwem nie tylko konkursowej wiedzy, ale treściami, które stanowić będą fundament waszego świadectwo o religii objawionej na kartach Biblii”.