pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA DOTYCZĄCA XV TYGODNIA BIBLIJNEGO

Informacja dotycząca

NIEDZIELI BIBLIJNEJ, XV OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO, SIÓDMEGO NARODOWEGO CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO

Drodzy Księża,

w dniach od 23 do 29 kwietnia 2023 r.  będziemy przeżywać w polskim Kościele pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II  Niedzielę Biblijną (23 kwietnia br.),  Piętnasty Ogólnopolski Tydzień Biblijny oraz Siódme  Narodowe Czytanie Pisma Świętego.  Hasłem przewodnim XV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego są słowa: „Wierzę w Kościół Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego.

         W celu ułatwienia duszpasterzom oraz wiernym osobistego
i wspólnotowego przeżywania spotkania ze zmartwychwstałym Panem, który przychodzi wciąż  do nas w Słowie i Eucharystii, Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II przygotowało  materiały pomocnicze, tj. komentarze do Liturgii Słowa oraz propozycje katechez, celebrację Słowa Bożego, Lectio divina, Drogę Światła oraz Krąg biblijny, materiały do medytacji i konferencje. Pomoce te, będą już do odebrania u Księży Dziekanów od Wielkiego Czwartku (6 kwietnia br.).

Składają się na nie:

1.Plakat na XV Ogólnopolski Tydzień Biblijny

2.Plakat na Siódme Narodowe Czytanie Pisma Świętego

3.Przegląd Biblijny nr 15

4.Płyta CD

Szczegółowe informacje dotyczące obchodów Niedzieli Biblijnej, XV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego oraz Siódmego Narodowego Czytania Pisma Świętego wraz z programem diecezjalnym podane zostaną w Biuletynie Informacyjnym Kurii Diecezji Radomskiej.

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Ks. dr hab. Jacek Kucharski