189. Co symbolizuje miecz? (Łk 22,36-38)

 

Pytania do Biblii

Co symbolizuje miecz?

Co oznacza miecz (to jeszcze jakoś próbuję zrozumieć - może jako czas oddzielania dobra od zła?), ale odpowiedź Chrystusa - dotycząca 2 mieczy(i że wystarczą?) cóż znaczyć może? „Lecz teraz - mówił dalej - kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz! Albowiem powiadam wam: to, co jest napisane, musi się spełnić na Mnie: Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do Mnie odnosi, dochodzi kresu". Oni rzekli: "Panie, tu są dwa miecze". Odpowiedział im: "Wystarczy".

Znaczenie symboliczne dwu mieczy wspomnianych w przytoczonym powyżej fragmencie Łk 22,36-38 było do tej pory jedynie analizowane przez św. Ambrożego, który w swoim komentarzu do trzeciej ewangelii (Expositio Evangelii secundum Lucam) pisze, że prezentują one Stary oraz Nowy Testament. Te zaś, jako słowo Boga mają stanowić uzbrojenie ucznia Chrystusa przeciw działaniom złego ducha. Słowo Jezusa „wystarczy” w takim kluczu oznacza, że Biblia jest wystarczającym wyposażeniem każdego, kto jest nią umocniony.

Ciało św. Ambrożego (odziany w białe szaty) w Bazylice św. Ambrożego.

W opinii jednak współczesnych uczonych (św. Ambroży żył w IV w.), słowa uczniów z w. 38 zdradzają, podobnie jak wiele razy wcześniej, niezrozumienie znaczenia pouczenia Mistrza. Jezus w Łk 22,36 mówi symbolicznie o tym, że nastąpi zmiana sytuacji zarówno Jego jako Nauczyciela, jak i Jego uczniów. Ta zmiana opisywana jest przy pomocy wezwania do kupna miecza, za cenę oddania płaszcza. Tym, co w nowych okolicznościach będzie pomagało w przeżyciu jest nie płaszcz, ale miecz.

Płaszcz w symbolice biblijnej oznacza to, co człowiekowi jest niezbędne do przeżycia. Oprócz spełniania funkcji okrycia wierzchniego, służył on jako okrycie w czasie spoczynku nocnego. W pustynnym klimacie Palestyny i całego Bliskiego Wschodu noce bywają zimne, dlatego pozbawienie się płaszcza, mogło oznaczać narażenie się na niewygody, a nawet uszczerbek na zdrowiu. Z tego też powodu prawodawstwo Starego Testamentu, choć zezwalało na wzięcie w zastaw płaszcza, nakazywało zwrócenie go przed zachodem słońca (Wj 22,25-26; Pwt 24,10-13; zob. także Wj 22,1-3). W Nowym Testamencie zrzucenie płaszcza przez niewidomego Bartymeusza jest analizowane jako symboliczne przedstawienie porzucenia starego życia i rozpoczęcia nowego, przemienionego łaską Jezusa (Mk 10,46-52).

Słowo „wystarczy” można interpretować na kilka sposobów: po pierwsze można je rozumieć jako stwierdzenie, że dwa miecze wystarczą, by Jezus został zaliczony do grona złoczyńców (zob. Łk 22,37); po drugie, mogą kończyć dialog, który według Jezusa zmierza w złym kierunku, ponieważ uczniowie nie rozumieją myśli Nauczyciela. Należy jednak spojrzeć na wszystko, co poprzedza to słowo w całej Ewangelii oraz co następuje bezpośrednio po nim.

Słowo „wystarczy” jest ostatnim słowem, jakie Jezus wypowiada w ramach swojej publicznej działalności. Od Łk 22,39 rozpoczyna się sekcja mówiąca o aresztowaniu, męce i śmierci Jezusa. A zatem wszystko, co powiedział Jezus, będzie wystarczające do zrozumienia Jego poniżenia, umęczenia i zabicia. Choć zarówno uczniowie jak i czytelnicy nie uzmysłowią sobie znaczenia wszystkiego, co powiedział im Mistrz (zob. Łk 24,44-47), to umocnieni Duchem Świętym będą mogli stać się Jego świadkami (zob. Łk 24,48-49).

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.