190. Co to jest "Dom Zasłony"? (Syr 50,5)

 

Pytania do Biblii

Co to jest „Dom Zasłony”?

Czym jest „Dom Zasłony” (Syr 50,5)?

Określenie „Dom Zasłony” pojawia się w całej Biblii jedynie raz, we fragmencie, którego dotyczy powyższe pytanie. W tekście greckim (LXX) użyty jest tu termin katapetasma, który w Piśmie Świętym używany jest zasadniczo na określenie jednej, bardzo wyjątkowej rzeczy: rzeczownik ten określa zasłonę, jednak nie jakąkolwiek zasłonę jako element wystroju mieszkania, ale kawałek materiału, który oddzielał Miejsce Najświętsze, w którym znajdowała się Arka Przymierza, oraz Miejsce Święte, gdzie stały: ołtarz kadzielny, menora oraz stół z chlebami pokładnymi.

Utworzenie terminu „Dom Zasłony” związane było z tym, że do Miejsca Najświętszego wchodzono jedynie raz w roku w czasie święta Jom Kippur („Dnia Pojednania”). Wtedy to arcykapłan zbliżał się do Arki Przymierza w Miejscu Najświętszym, skrapiał ją krwią zwierząt ofiarnych, składał ofiarę kadzielną oraz wymawiał święte Imię Boga.

Schemat świątyni jerozolimskiej na podstawie opisów biblijnych
źródło: http://ziemiaswietawkatechezie.pl/swiat-starego-testamentu/swiat-starego-testamentu-namiot-spotkania-3-d/

Termin „zasłona” pojawia się także w Nowym Testamencie na określenie zasłony Przybytku. Zaobserwować należy, że oprócz opisania wydarzeń towarzyszących śmierci Jezusa, wśród których jednym z nich było rozdarcie się zasłony świątyni z góry na dół (zob. Mt 27,51; Mk 15,38; Łk 23,45), ten sam termin użyty zostaje przez autora Listu do Hebrajczyków, który mówi o wyposażeniu świątyni jerozolimskiej (Hbr 9,3). Po tym zarysowaniu wyglądu wnętrza świątyni, autor przechodzi do opisu ofiary, jaką Chrystus składa sam z siebie w Miejscu Świętym, nawiązując w ten sposób do starotestamentowego obrzędu dnia Pojednania (Hbr 9,11-28); wymienia się tutaj złożenie ofiary (w. 14) oraz pokropienie krwią (w. 13).

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.