194. Czy mam prawo grzeszyć? (Pwt 30,15-20)

 

Pytania do Biblii

Czy mam prawo grzeszyć?

Pismo św. mówi: "kładę przed wami życie i śmierć błogosławieństwo i przekleństwo"... Wybieraj..." Po przeczytaniu tego cytatu rodziło się w mojej głowie pytanie - czy człowiek ma prawo do grzechu?

Tak, choć brzmi to dosyć oryginalnie, człowiek ma prawo do grzechu, a to prawo nazywa się wolną wolą. Autorzy biblijni często opisują niczym nieograniczoną możliwość wyboru dobra lub zła przez człowieka. Jednym z bardziej wyraźnych obrazów zarysowanych na kartach Biblii jest metafora dwu dróg zapisana w Księdze Powtórzonego Prawa (30,15-20).

Metafora ta poucza o tym, że w swoim wolnym wyborze, jak postępować, człowiek winien być świadom konsekwencji swoich czynów. Wybierając drogę posłuszeństwa Bogu można liczyć na Jego błogosławieństwo i długie życie, natomiast odrzucając Go, trzeba spodziewać się śmierci oraz przekleństwa. Temat wyboru między życiem a śmiercią pojawia się także w Księdze Jeremiasza (8,3) a także wielokrotnie w księgach mądrościowych (Prz 8,35; 11,19; 12,28; 13,14; Syr 15,16-17).

Choć pouczenie to wypowiedziane zostaje w kontekście wejścia do Ziemi Obiecanej i dotyczy w pierwszym rzędzie posiadania tamtego terenu, jest ono w dalszym ciągu aktualne dla każdego wierzącego, wchodzącego w nową rzeczywistość wiary. Znając konsekwencje wszelkich decyzji można mówić o świadomym wyborze, w przeciwnym wypadku nie ma możliwości, by człowiek podejmował pełną odpowiedzialność swoich czynów.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.