90. "Rozwód kościelny" a Biblia

Pytania do Biblii

„Rozwód kościelny” a Biblia

W Kodeksie Prawa Kanonicznego jest mowa o unieważnieniu małżeństwa. Jakie są podstawy biblijne takiej postawy Kościoła?

Większość odpowiedzi rozpoczyna się od doprecyzowania terminologicznego, tak samo będzie też w tym przypadku. W Kościele katolickim nie ma „unieważnienia małżeństwa” ani „rozwodu kościelnego”, są to tylko określenia popularyzowane przez media. Nigdzie, w żadnym miejscu w Kościele katolickim nie ma mowy o takim podejściu do małżeństwa. Kościół może jedynie stwierdzić nieważność małżeństwa. Wynika to z innego podejścia prawa świeckiego i kościelnego do małżeństwa.

W prawie cywilnym małżeństwo jest umową między dwojgiem ludzi. W perspektywie teologicznej jest to sakrament, a zatem udzielenie łaski, która podobnie jak sakrament chrztu, bierzmowania lub święceń, stwarza zobowiązanie na całe życie. Sakrament małżeństwa wiąże dwoje ludzi do momentu śmierci jednego z małżonków. Podstawą takiej wizji małżeństwa są trzy główne teksty biblijne, powiązane ze sobą – Rdz 2,24 oraz Mt 5,31-32; 19,6 (oraz par. Mk 10,9).

W tekstach tych wskazuje się na oryginalny zamiar Boga dotyczący istoty małżeństwa – dotyczy ono tylko i wyłącznie dwojga ludzi, a także nakłada zobowiązanie. Według Rdz 2,24 rozwód można porównać do rozdarcia żywego organizmu. Jezus potwierdza, że pierwotny zamysł Stwórcy został wykrzywiony przez praktykę rozwodową. Trochę to przypomina czasy współczesne, kiedy rozwód jest normą, a trwałe małżeństwo staje się „wyjątkiem”.

Jak natomiast ma się kwestia ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa w Kościele? Jakie są jej podstawy biblijne? Należy powiedzieć, że podstaw biblijnych nie ma, gdyż sądy kościelne nie orzekają o rozpadzie małżeństwa, tylko na podstawie całego procesu stwierdzają, że (a dokładniej – czy) dwoje ludzi nigdy małżeństwem nie było. W związku z tym, należy stwierdzić, że orzeczenie nieważności małżeństwa wiąże się z niespełnieniem przez dwoje ludzi wymogów, jakie powinni spełniać do zawarcia małżeństwa (fizyczne, psychiczne, emocjonalne, światopoglądowe, itd.).

A zatem, sądy kościelne poprzez wnikliwe badanie określonej sytuacji mogą stwierdzić, że dwoje ludzi, nawet jeśli złożyli przysięgę małżeńską, przez Boga nigdy nie zostali naprawdę połączeni (por. Mt 19,6).

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebook'owej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.