94. Skąd ograniczenia w zgromadzeniu Pana?

 

Pytania do Biblii

Dlaczego nie wszyscy?

Dlaczego takie osoby, o których pisze księga Pwt 23,2 nie mogły wejść do zgromadzenia Pana?

Odpowiedź na powyższe pytanie wymaga wyjaśnienia pewnej podstawowej kwestii. Kiedy zastanawiamy się, dlaczego nie wszyscy dopuszczeni byli do udziału w zgromadzeniach, lub inaczej zebraniach, Pana, kojarzymy je z celebracjami liturgicznymi. Dlatego, tak jak wydałoby nam się dziwne, gdyby kogoś nie wpuszczono do kościoła, tak zastanawiamy się, dlaczego nie wszyscy mogą uczestniczyć w tych spotkaniach?

Zebrania tego typu, określane po hebrajsku terminem qahal, a po grecku ekklesia, były zwołaniem wolnych mężczyzn w czasie najważniejszych świąt żydowskich, ale były to także zgromadzenia na wzór tych przeprowadzanych w greckich polis, kiedy decydowano o wyruszeniu na wojnę, czy ważyły się decyzje ogólnie pojmowanej polityki wewnętrznej. Czasami były to także spotkania nie posiadające akcentu liturgicznego, choć odbywające się w dzień upamiętniający ważne wydarzenia (zob. Sdz 20,1.18; 1 Sm 1,3; 11,6).

Dlaczego jednak z tych zebrań wykluczani byli mężczyźni posiadający defekty fizyczne na swych narządach płciowych? Najprawdopodobniej było to motywowane przeciwdziałaniem wpływon Kananejczykówprzede wszystkim dlatego, że w religiach narodów ościennych, którzy eunuchom okazywali w sanktuariach szczególne względy i czasem traktowali je jako osoby posiadające blizszy kontakt z bóstwem. Z tego samego powodu nie dopuszczano do służby przy ołtarzu lewitów posiadających takie same defekty fizyczne (zob. Kpł 21,20).

Księga Powtórzonego Prawa w bardzo wielkim stopniu kładzie nacisk na ochronę życia, posuwając się nawet do ochrony zwierząt, tworząc zręby pod współczesną sozologię (zob. Pwt 22,6-7). Takim samym szacunkiem i jednocześnie restrykcjami obwarowana jest cała sfera przekazywania życia. Osoby, które nie mogą spełniać misji „zapełniania ziemi”, traktowane jako pozbawione jednego z podstawowych wymiarów życia. Ponieważ służbę Bogu mogły pełnić tylko w pełni zdrowe osoby, wszelkie defekty fizyczne stanowiły wykluczenie ze społeczności służących Bogu, podobnie jak wysterylizowane zwierzęta nie mogły być składane w ofierze (Kpł 22,24).

Do społecznego i religijnego wykluczenia w każdym możliwym wymiarze odnosi się wyraźnie scena z Dziejów Apostolskich, w której dworzanin królowej etiopskiej zostaje chrześcijaninem (8,26-40). Był on zarówno eunuchem, cudzoziemcem, jak i poganinem, co stawiało go w najgorszym możliwym położeniu w tradycyjnej izraelskiej hierarchii społecznej i całkowicie wykluczało owego człowieka z życia religijnego. Chrzest oraz łaska Boga jednak nie są uwarunkowane fizjonomią człowieka, ale stanowią wyraz wolnej woli Boga. Łaska wiary skierowana jest do wszystkich ludzi – szczupłych czy grubych, wysokich czy niskich, blondynów czy brunetów. Dla Boga nie ma to kompletnie znaczenia.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebook'owej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.