95. Co oznacza "straszliwość" Boga?

Pytania do Biblii

„Straszliwość” Boga

W Psalmie 47 Bóg zostaje nazwany „Bogiem straszliwym”. Co znaczy to określenie? Jak tę cechę pogodzić z miłością i dobrocią?

Współczesny człowiek, gdy czyta Biblię napotyka trudności, które spowodowane są współczesną mentalnością. Jedną z nich jest traktowanie dosłownego (lub podstawowego) znaczenia niektórych terminów jako jedynego możliwego. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku analizowanego terminu „straszliwy”. Kiedy słyszymy go w odniesieniu do Boga, automatycznie kojarzymy inne rzeczywistości, do których odnosi się ten przymiotnik, dlatego też rozumiemy  „straszliwego” Boga na wzór „straszliwej katastrofy” albo „straszliwego huraganu”. Tymczasem strach, który się odnosi do Boga nie ma z tym nic wspólnego.

Spotkanie Boga w Biblii zawsze owocowało strachem. Podstawowym powodem jest przekonanie, że każdy, kto ujrzy Boga, umrze (Sdz 13,22). Jednocześnie jednak, należy pamiętać, że każde działanie Boga, skutkuje Jego łaską, którą człowiek może przyjąć otwartym sercem. Dlatego też pierwsze słowa, jakie Bóg kieruje do wybranych przez siebie brzmią zazwyczaj „nie bój się!” (Joz 8,1; Sdz 6,23; Iz 7,4; Jr 30,10; Ez 2,6; Dn 10,12; So 3,16; Łk 1,13.30; 5,10 itd.).

Mówienie o Bogu jako „straszliwym” odnosi się przede wszystkim do postawy, jaką człowiek powinien wobec Niego przyjąć. Biblijny strach nie jest tym samym co przestraszenie, ale postawą wyrażającą szacunek. Gdy Jakub w Betel doświadcza wizji Boga, mówi, że miejsce to jest „straszliwe (hebr. nora’)” (Rdz 28,17). Odnowione przymierze, opisane w Wj 34,10, wiąże się z zapowiedzią wielkich rzeczy, które Bóg uczyni wobec swego ludu: będzie to wypędzenie wszystkich narodów, by Naród Wybrany mógł zamieszkać w ich ziemi. W podobny kontekst wpisuje się Ps 47.

Strach jest dla autorów biblijnych wyrazem szacunku wobec osoby posiadającej wielką godność. Dlatego też wierzący w Niego winni się Go bać, jednocześnie wielbiąc Go i składając Mu swoje dziękczynienie. Strach ten nie jest paraliżujący, gdyż, jak zachęca Psalmista, powinna mu towarzyszyć radość (Ps 47,2.6). Na tej podstawie widoczne się staje, że nie ma sprzeczności między "straszliwością" a dobrocią oraz miłością Boga.

Pogrążmy się zatem w takim biblijnym strachu, który skłoni nas wszystkich w radosnym dziękczynieniu. Taka bowiem jest idea biblijnej „straszliwości” Boga: widząc Jego potężne dzieła wierzący powinni czuć się pociągnięci do bliższej z Nim więzi.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebook'owej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.