101. Co to za olejek? (Ps 45,8)


 

Pytania do Biblii

Co to jest „olejek radości”?

W tekstach Starego Testamentu można spotkać określenie „olejek radości”, np. w Ps 45. Co to za typ olejku i czy dzisiaj ma on jakiś swój odpowiednik w obrzędach liturgicznych, czy to chrześcijańskich, czy tez w religii judaistycznej?

Wspomniany w Psałterzu olejek radości w opinii egzegetów odnosi się nie tylko do jakiegoś specyficznego rodzaju oleju pozyskiwanego z określonego rodzaju roślin, co raczej ogólnie wskazuje na godność królewską. Przyglądając się całemu Psalmowi 45. zauważymy, że opisuje on Mesjasza na sposób królewski (wprost jest on tak nazwany w ww. 1.6.10.15). Inspiracją dla powstania tego utworu była uroczystość zaślubin księcia, lub króla z jakąś księżniczką fenicką (zob. Ps 45,13), a dla wielu uczonych jest on kopalnią wiedzy na temat tego, jak wyglądała uroczystość zaślubin królewskich.

Wracając jednak do tematu olejku, jego wspomnienie przywodzi na myśl uroczystość namaszczenia na króla (np. 1 Sm 10,1), choć nie ma mowy o nałożeniu korony. Bardzo często w księgach biblijnych namaszczenie zyskuje charakter duchowy. Taki obraz zawarty jest m.in. w Ps 105,5, gdzie mowa jest o namaszczeniu lewitów (choć nie ma o tym mowy w Pięcioksięgu).

Biorąc pod uwagę owo starotestamentowe tło znaczenia olejku radości, wyraźniejsza staje się informacja o używaniu oleju w Nowym Testamencie. Choć Chrystus nie został materialnie namaszczony olejem w takim samym celu jak królowie, to autor Listu do Hebrajczyków (1,9) posługuje się cytatem z Ps 45,8 na wyrażenie królewskiej, kapłańskiej oraz prorockiej misji Jezusa. Jezus zostaje namaszczony przed Paschą, zaznaczając, że jest to spełnienie obowiązku namaszczenia ciała przed pogrzebem.

Kolejną ważną informacją dotyczącą użycia oleju jest Mk 6,13. W tradycyjnej teologii tekst ten był argumentem skrypturystycznym dla sakramentu namaszczenia chorych. Wraz z informacją z Listu Jakuba wprost mówiącą o wezwaniu kapłanów, by poprzez modlitwę i namaszczenie olejem jest chrześcijańskim sposobem podejścia do trudnej sytuacji choroby.

Znaczenie tego symbolu wiąże się z podobnym tłem, jak namaszczenie wspomniane wcześniej. Widzialne namaszczenie oznacza udzielenie niewidzialnej łaski, która ma za zadanie wspomóc wiernego w chorobie i, jeżeli jest to zgodne z wolą Bożą, dać uzdrowienie z choroby. Dlatego też we współczesnej formule sakramentu namaszczenia chorych, kapłan wypowiada następujące formuły: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego” oraz „Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie”.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebook'owej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.