100. Grzech czy grzechy?

 

Pytania do Biblii

Grzech czy grzechy?

W Ewangelii wg św. Jana Jan Chrzciciel mówi o Jezusie "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata."(J1,29) Dlaczego w liturgii Mszy św. słowo 'grzech' zostało zastąpione słowem 'grzechy' - "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata"?

Odpowiedź na to pytanie jest trudna, ponieważ formuła śpiewu „Agnus Dei” pochodzi sprzed wieków i przejęta została jako element nawiązujący do wcześniejszych rytów Mszy Świętej. Został on także zachowany w kościele luterańskim, w którym wykonywany jest w czasie komunii, choć w trochę innym brzmieniu niż w kościele katolickim.

Pewnego rodzaju wyjaśnieniem może być odwołanie się do Pierwszego Listu Jana (3,5), w którym autor pisze o Chrystusie: „On po to się objawił, by aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu”. W tym miejscu autor odnosi się do „grzechów” (liczba mnoga), jako czynów dokonanych przez pojedynczych ludzi. Natomiast w Ewangelii Janowej perspektywa wygląda trochę inaczej.

Określenie „grzech świata” rozumiane jest przez biblistów najczęściej jako imperium grzechu, stan niewiary, której punktem szczytowym jest świadome odrzucenie Jezusa. Czwarta Ewangelia wielokrotnie mówi o odrzuceniu Chrystusa jako o grzechu par excellence. Możemy o tym przeczytać w 8,24; 9,39-41; 15,22; zob. 1 J 3,4.

W liturgicznym śpiewie Agnus Dei, w którym zaraz po nazwaniu Chrystusa Barankiem Bożym, wierni błagają go o miłosierdzie i obdarzenie pokojem, mamy do czynienia z perspektywą bliższą Pierwszemu Listowi Jana, stąd najprawdopodobniej przejęta została liczba mnoga, która wyraża przekonanie, że w kościele, by otrzymać łaskę Boga, trzeba przyznać się do swej grzeszności.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebook'owej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.