pope

Diecezja Lubelska

Materiały na VIII Tydzień Biblijny

Ósmy już numer "Przeglądu Biblijnego" zawiera materiały biblijne i propozycje nabożeństw, medytacji oraz katechez biblijnych. Materiały te docierają do wszystkich parafii w Polsce. Oprócz "Przeglądu Biblijnego" wysyłany jest plakat, książka oraz pomoce na płycie CD. Poniżej udostępniamy niektóre materiały.

"Przegląd Biblijny" w pdf