pope

Diecezja Lubelska

Biblijne nowości wydawnicze

BIBLIJNE NOWOŚCI WYDAWNICZE

 Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II informuje o nowościach wydawniczych pomocnych do głębszej i owocnej lektury Słowa Bożego:

1.     Biblia krok po kroku – nowe czasopismo popularyzujące Biblię. Jest napisane przystępnym językiem z bogatą szatą ilustracji. Dostępne jest tylko w prenumeracie (10 numerów rocznie – cena 100 zł za cały rok; zamówienie: Barbara Fabin, tel. 124231199).

2.     Krąg biblijny nr 11. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte (zawiera płytkę CD ze zdjęciami miejsc biblijnych w Jordanii) – cena 11 zł (do nabycia u księgarzy w Metroplitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie, ul. Pr. S. Wyszyńskiego 6).

3.     Ks. Mirosław  S. Wróbel, Studia z Ewangelii Janowej, Tarnów: Biblos 2009. Książka napisana w formie odpowiedzi na pytania dotyczące literackiej, egzegetycznej i teologicznej problematyki Ewangelii według św. Jana – cena 25 zł (do nabycia u księgarzy w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie, ul. Pr. S. Wyszyńskiego 6)