pope

Diecezja Lubelska

Od lektury Słowa Bożego do chrześcijańskiego czynu - Ks.prof. M. Wróbel

  Od lektury Słowa Bożego do chrześcijańskiego czynu – doświadczenie Szkoły Słowa Bożego i lectio divina 

                Lektura Słowa Bożego we wspólnocie chrześcijańskiej stanowi przestrzeń, w której człowiek może kształtować swą żywą relację do osoby Jezusa Chrystusa. Interpersonalne spotkanie z Tym, który kocha człowieka i pragnie jego szczęścia pozwala na lepsze kształtowanie swego konkretnego życia w wymiarze materialnym i duchowym.

pobierz plik PDF