pope

Diecezja Lubelska

XI Tydzień Biblijny

W dniu 5 maja 2019 r. w Archidiecezji Lubelskiej odbędzie Niedziela Biblijna, która zainauguruje XI Tydzień Biblijnypod hasłem „Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego (1 P 1,12)”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Tegoroczne obchody będzie ubogacał Trzeci Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Przedmiotem lektury będzie Ewangelia według św. Jana.

Centralne obchody Niedzieli Biblijnej w Archidiecezji Lubelskiej odbędą się w parafii św. Antoniego w Lublinie(ul. Kasztanowa 1). Podczas Mszy Świętej o godz. 10.30nastąpi włączenie nowych członków do Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Mszy będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. dr Marcin Zieliński, z-ca moderatora Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej.

Tydzień Biblijny łączy się także z III Narodowym Czytaniem Pisma św., które w tym roku jako tekst do lektury i medytacji proponuje Ewangelię św. Jana. Podczas Niedzieli Biblijnej wierni otrzymają fragmenty Ewangelii Janowej do osobistego rozważania i aktualizowania w swoim życiu. Będzie także możliwość zakupu nowych przekładów Biblii oraz najnowszej literatury biblijnej.

We wszystkich parafiach Archidiecezji Lubelskiej odbędzie się uroczysta intronizacja Pisma Świętego oraz zostaną wygłoszone homilie biblijne zachęcające do systematycznego czytania Słowa Bożego w rodzinach i w grupach parafialnych.