pope

Diecezja Poznańska

XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny

 
W niedzielę 18 kwietnia 2021 r. rozpocznie się XIII Tydzień Biblijny pod hasłem:
 
 
Zgromadzeni na świętej Wieczerzy.
 
 
XIII tydzien biblijny
 
 
 
Inauguracji Tygodnia Biblijnego w Niedzielę Biblijną – 18 kwietnia br. towarzyszyć będzie
 
 
V Narodowe Czytanie Pisma Świętego.
 
 
 
Do wspólnotowej lektury została wybrana Ewangelia według św. Marka.
 
 
czytanie2021