PIERWSZE SPOTKANIE CZŁONKÓW KKDBDR W NOWYM ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Dnia 7 października 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie alumnów należących do Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej z jego moderatorem ks. dr. hab. Jackiem Kucharskim. Została na nim podsumowana działalność koła w czasie wakacyjnym jak i również wspomniane formy zaangażowania w bieżącym roku akademickim. Po ustąpieniu pod koniec ubiegłego roku akademickiego dk. Patryka Korcza z funkcji prezesa KKDBDR, działalność w nowym roku będzie przebiegała pod kierownictwem nowego prezesa – al. Dawida Bukalskiego. W niedzielę 9 października zostanie zainaugurowany nowy rok akademicki w Szkole Biblijnej dla Dorosłych im. św. Hieronima, która działa pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II oraz Księdza Biskupa Marka Solarczyka. Prelekcje wygłoszą: dr inż. Mirosław Rucki, dr Leszek Wianowski, ks. lic. Michał Faryna oraz ks. mgr Daniel Wiecheć. Na początku odbędzie się wykład inaguracyjny a następnie będzie celebrowana Msza Św. pod przewodnictwem ks. dr. hab. Jacka Kucharskiego. Tematyką tegorocznych wykładów jest zagadnienie rodziny w Piśmie Świętym. Zostanie zainicjowana też nowa forma ewangelizacji, jaką będą prelekcje diakonów w parafiach, gdzie obecnie odbywają praktyki, ze specjalnie przygotowanymi na tę okoliczność prezentacjami multimedialnymi. W ten sposób poszerzy się pole działalności KKDBDR oraz będzie to kolejna forma realizacji jednego z jego celów statutowych, jakim jest przybliżanie Biblii wszystkim ludziom, w szczególności osobom świeckim. Kontynuowany będzie także udział Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej w ogólnopolskim programie Narodowego Czytania Pisma Świętego (inicjatywa Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II we współpracy z Katolicką Agencją Informacyjną i innymi mediami katolickimi w Polsce, m.in. Radio Maryja i Tv Trwam). Po zakończeniu Ewangelii wg św. Marka w roku ubiegłym, przyszedł czas na Ewangelię wg św. Łukasza, do której również będą systematycznie publikowane komentarze do jej kolejnych fragmentów.

Oprac. al. Radosław Rojek