Przedwakacyjne spotkanie członków KKDBDR w roku akademickim 2022/2023

 

W dniu 23 maja 2023r. odbyło się przedwakacyjne spotkanie alumnów z Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej z jego moderatorem ks. dr. hab. Jackiem Kucharskim. Podsumowana została na nim działalność koła w mijającym roku akademickim, ale miały również miejsce inne ważne i znaczące wydarzenia.

Na początku ks. moderator podziękował wszystkim za mijający rok pracy, m.in. za włożony wysiłek i zaangażowanie w przygotowywanie spotkań Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im Św. Hieronima.

Następnie przywitaliśmy 5 nowych członków - kleryków drugiego roku, tj. al. Przemysława Banasika, al. Kamila Dudzisza, al. Jakuba Kowalczyka, al. Huberta Popisa oraz al. Wojciecha Orczykowskiego.

Zawsze jak coś się kończy, to coś się zaczyna… Przyszedł też czas na pożegnanie dotychczasowego prezesa Kleryckiego Koła - dk. Dawida Bukalskiego, który z racji przyjętych na początku maja święceń diakonatu, ustąpił z tej funkcji, ze względu na nowe obowiązki. Podziękowaliśmy mu za świetnie pełnioną posługę oraz pogratulowaliśmy przyjęcia święceń, tak jak i również pozostałym nowym diakonom. Niezwłocznie więc odbyły się wybory nowego prezesa. Zgłoszonych zostało 4 kandydatów. Po zakończeniu tajnego, wolnego i bezpośredniego głosowania oraz podliczeniu głosów przez komisję skrutacyjną, zostały ogłoszone wyniki. Nowym prezesem Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej został al. Hubert Popis. Gratulujemy!

W dalszej kolejności podziękowania otrzymał dk. Filip Wincewicz za pełnioną funkcję administratora strony internetowej Kleryckiego Koła. Na nowego jej opiekuna został zaproponowany al. Wojciech Orczykowski, który jednomyślnie został przez wszystkich zaakceptowany, bez potrzeby głosowania.

Podziękowania otrzymały też osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie Koła: al. Adrian Czajkowski, który ustąpił z tej funkcji oraz al. Szymon Maliborski, do którego dołączył al. Jakub Kowalczyk.

Podziękowania za wykonywaną pracę otrzymał również sekretarz Koła al. Radosław Rojek, którego kadencja została przedłużona o kolejny rok.

Dnia 11 czerwca br. odbędzie się ostatnie w bieżącym roku akademickim spotkanie Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. św. Hieronima. Po nim będzie sprawowana uroczysta Msza św. z udziałem byłych członków Dzieła a przyszłych księży neoprezbiterów, którzy 27 maja br. przyjmą święcenia kapłańskie. Po niej odbędzie się również wspólna agapa.

Na koniec spotkania nowo wyświęceni diakoni, w ramach gratulacji, otrzymali prezent od ks. dr. hab. Jacka Kucharskiego – fioletowe stuły. Zostały one najpierw przez Niego poświęcone a następnie osobiście wręczone.