pope

Diecezja Radomska

Relacja z Ostrej Bramy

OPŁATKOWE SPOTKANIE KRĘGU W OSTREJ BRAMIE


W poniedziałek 16 stycznia 2017 r. w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej spotkał się Krąg Biblijny istniejący przy parafii.  Spotkanie, które miało charakter świąteczny, rozpoczęła msza św. w kaplicy sanktuarium. Przewodniczył jej ks. dr Jacek Kucharski – moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej, który wygłosił też homilię. Nawiązując do pierwszego czytania z Listu do Hebrajczyków podkreślił, iż zapowiadał on nadejście Arcykapłana Nowego Przymierza, którym jest Chrystus. To Jego spotykamy w każdej Eucharystii, dlatego podobni jesteśmy do gości weselnych mających, jak wspomina dzisiaj Ewangelia według św. Marka pośród nas (por. Mk 2,19) pana młodego. W zakończeniu poprosił przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II o modlitwę w intencji kapłanów, którzy trudzą się przekazywaniem i wyjaśnianiem Słowa Bożego. Po skończonej Eucharystii wszyscy obecni udali się na salę w Domu Pielgrzyma istniejącego przy sanktuarium na wykład i wspólny śpiew kolęd, połączony łamaniem się opłatkiem. Członkowie Kręgu z wielkim zainteresowaniem wsłuchiwali się w ramach przeżywanego cyklu formacji Idźcie i głoście, w prelekcję multimedialną ks. dr. Jacka Kucharskiego pt.   Andrzej apostoł – jeden z Dwunastu uczniów Jezusa. Całe spotkanie zakończyła modlitwa w intencjach Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej.