pope

Diecezja Radomska

Relacja ze spotkania opłatkowego u Filipinów

SPOTKANIE OPŁATKOWE U FILIPINÓW


We wtorek, 17 stycznia 2017 r. odbyło się kolejne formacyjne spotkanie  w ramach cyklu Jak rozumieć Pismo Święte? w parafii pw. Matki Bożej Królowej Świata (Księża Filipini). Rozpoczęła je Msza św. koncelebrowana o godz. 18 -tej w świątyni, której przewodniczył moderator diecezjalny ks. dr Jacek Kucharski. Po zakończonej Eucharystii opiekun duchowy Kręgu członków Dzieła Biblijnego ks. mgr Tomasz Kośka COr. zaprosił wszystkich przybyłych tym razem do Sali Szkoły Katolickiej istniejącej przy parafii, gdzie odbyło się opłatkowe spotkanie. Rozpoczęła je tradycyjnie lektura fragmentu Ewangelii według św. Łukasza 2, 1-15, następnie ks. Jacek Kucharski złożył wszystkim życzenia i połamał się opłatkiem. Serdecznie życzenia dla moderatora wyraził ks. Tomasz Kośka COr. Wspólny śpiew kolęd i świąteczny stół, który przygotowali wspólnie Księża Filipini oraz członkowie Kręgu ubogacony został formacją intelektualną. Ks. Jacek Kucharski, tak jak było to w zapowiedziach, wygłosił prelekcję multimedialną pt. Czy naprawdę Jezusa narodził się w Betlejem? Głos Ewangelistów, Tradycji Kościoła i archeologii. Kolejne spotkanie zostało już zapowiedziane na 14 lutego br.