pope

Diecezja Radomska

Relacja z parafii pw. św. Rodziny w Radomiu

SPOTKANIE Z KRĘGIEM W PARAFII PW. ŚW. RODZINY W RADOMIU


Krąg biblijny istniejący pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w parafii pw. Św. Rodziny w Radomiu należy do najpilniejszych. Od lat opiekę duchową objął ks. kan. Piotr Jaśkiewicz.  Najlepszą wizytówką jest fakt, iż spotkania odbywają się co tydzień nawet w miesiącach wakacyjnych.  W czwartek 26 stycznia 2017 r. członków kręgu odwiedził moderator diecezjalny ks. dr Jacek Kucharski. Po wspólnie sprawowanej Eucharystii z ks. kan. Piotrem Jaśkiewiczem, odbyło się formacyjne spotkanie poświęcone zagadnieniu 20 sposobów czytania Pisma Świętego, który wygłosił ks. Jacek Kucharski. Wspólna dyskusja i podziękowanie za piękną i owocną pracę w apostolacie biblijnym na ręce ks. kan. Piotra Jaśkiewicza oraz  członków kręgu wypowiedział na zakończenie moderator diecezjalny.