pope

Diecezja Radomska

Relacja z Ciepielowa

POZNAĆ TEGO, KTÓRY ZOBACZYŁ NIEWIDZIALNEGO

Pierwszy czwartek lutego (4 luty 2017 r.) - to kolejne spotkanie DB w Ciepielowie. Oraz kolejne przybliżenie najbliższych osób powołanych przez Jezusa czyli Apostołów. W ten zimowy mroźny  wieczór przybyli wysłuchali prezentacji pt: "Filip z Betsaidy - uczeń i świadek cudu Jezusa". Apostoł Filip, podobnie jak Piotr i Andrzej, pochodził z Betsaidy nad jeziorem Genezaret. Podobnie też jak oni, był uczniem świętego Jana Chrzciciela. Z pewnością nie spodziewał się, że będzie apostołem Jezusa Chrystusa, lecz i on usłyszał Jego wezwanie: "Pójdź za Mną!" (J 1,43). Pan Jezus powołał go nad jeziorem Genezaret. Ten z radością przyjął zaproszenie i dołączył do grona apostołów. O tym powołaniu świadczą także trzy wykazy imion apostołów, w których święty Filip figuruje na piątym miejscu (Mt 10,3; Mk 3,18; Łk 6,14). Sam jeszcze nie zadomowiony w gronie apostołów, a już przyprowadził do Chrystusa swojego przyjaciela Natanaela z Kany Galilejskiej (J 1,44). Uważa się, że Natanael to drugie imię apostoła Bartłomieja. Chrystus Pan szanował prostoduszną wiarę św. Filipa, czemu kilkakrotnie dał wyraz. Najpierw przed cudownym rozmnożeniem chleba Zbawiciel właśnie jego zapytał: "Skąd kupimy chleba?" (J 6,5), by każdy mógł się posilić. Podczas Ostatniej Wieczerzy do niego również Boski Mistrz skierował bolesny wyrzut, choć dotyczył wszystkich apostołów: "Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?" (J 14,9). To słowo Pańskie towarzyszyło mu do końca życia, umacniając jego wiarę i męstwo. Również zaufanie, jakim darzył go, musiało być znane, skoro Grecy właśnie do niego zwrócili się z prośbą: "Panie, chcemy ujrzeć Jezusa" (J 12, 21), i umożliwił im to. Święty Filip ślepo ufał Zbawicielowi i poszedł za Nim na trzyletnią wędrówkę przez miasta i wioski Palestyny. Tradycja podaje, że Filip miał żonę i cztery córki. Miał apostołować w okolicach Donu i Dniepru, więc nazywa się go pierwszym apostołem Słowian.Za rządów cesarza Domicjana (81-96) ewangelizował Frygię w Azji Mniejszej i w miejscowości Hierapolis został ukrzyżowany, a potem ukamienowany. Dlatego na wizerunkach jest przedstawiany z krzyżem lub kijem pasterskim zakończonym krzyżem.


Opr. W. Leszczyński.