pope

Diecezja Radomska

Relacja ze Starachowic

 

MIĘDZY WYJŚCIEM A MSZĄ ŚWIĘTĄ

W niedzielę 2 kwietnia 2017 r. odbyło się kolejne już spotkanie w ramach Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej, które gromadzi słuchaczy także przy naszej Parafii raz w miesiącu. Teolog, wykładowca Szkoły Biblijnej - Pan Dr Leszek Wianowski zaprezentował zgromadzonym bardzo ciekawy i pełen teologicznej wiedzy oraz ciekawostek wykład pt.: „Między Wyjściem a Mszą Świętą”.


Chodziło oczywiście o relację, jaką posiada Msza Święta odnośnie do Księgi Wyjścia i faktu paschy, jaką spożyli Izraelici przed wyjściem z Egiptu. Dr Wianowski ukazał w swoim wykładzie, że pascha z Księgi Wyjścia, Misterium Paschalne Jezusa Chrystusa (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Niedziela Zmartwychwstania) i obecnie sprawowana na całym świecie Eucharystia (z gr. eucharistein – dziękczynienie), są ze sobą nierozerwalnie związane.


Podczas paschy składano w ofierze baranka paschalnego, była to ofiara krwawa. Podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus świętował z uczniami i cieszył się dziękując Bogu Ojcu za dary (stąd Eucharystia, czyli dziękczynienie) i złożył ofiarę bezkrwawą – chleb i wino, mówiąc: „To jest Ciało Moje… to jest Krew Moja… to czyńcie na Moją pamiątkę”. Na Krzyżu zaś, Jezus złożył w ofierze samego siebie Bogu Ojcu, odkupując tym samym „upadłą ludzkość”, której krew „cielców i kozłów” odkupić nie mogła „albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” (J 3,16).

Podczas każdej Mszy Świętej, kapłan wraz z całym Kościołem naśladuje Wielki Czwartek (a więc czyni pamiątkę) składając w ofierze chleb i wino (jako Ciało i Krew Chrystusa Uwielbionego, czyli po Zmartwychwstaniu), stąd w sakramentalnych znakach chleba i wina przyjmujemy Prawdziwe Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Niesamowite, jak wiele „dzieje się”, a właściwie uobecnia podczas każdej Mszy Świętej, czego my oczami nie widzimy, a co otrzymujemy w sakramentalnym znaku chleba i wina. To oczywiście tylko kropla w morzu informacji i zagadnień, które przekazał uczestnikom niedzielnego spotkania dr Leszek Wianowski. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania z Biblią w naszej Parafii.

Oprac. Ks. Piotr Gruszka