pope

Diecezja Radomska

Relacja z Ciepielowa

CIEPIELÓW ROZWAŻA OSTATNIE SŁOWA JEZUSA


Dnia 4 maja 2017 r. tradycyjnie o godzinie 19.00 odbyło się kolejne spotkanie Kręgu biblijnego w Ciepielowie. Uczestnicy zapoznali się z treścią prezentacji  multimedialnej pt: „Siedem słów Jezusa w relacjach Ewangelii”. Oto jej obszerna część: Kiedy ktoś przeczuwa, że niebawem umrze i chce tym których kocha pozostawić coś po sobie spisuje testament, a wobec najbliższych wypowiada ostatnie słowa. Im osoba bliższa sercu, tym jego słowa są cenniejsze i droższe. Kochający noszą w sercu i rozpamiętują ostatnie słowa swoich bliskich. Są one dla nich światłem, pociechą lub darem na dalsze dni. W ciągu trzech długich godzin ciszy i bolesnego bezruchu umierający Jezus wypowiedział siedem ostatnich słów. Wsłuchując się w nie można się dowiedzieć, co Jezus widział, czuł i myślał, co chciał nam powiedzieć w tych serdecznych słowach u kresu ziemskiego życia. Ojcze, przebacz im, bo nie widzą co czynią" W pierwszych słowach, jakie Jezus kieruje do Ojca, ogarnia ludzi, których widzi wokoło krzyża. Jezus widział tłum, który jeszcze raz odrzuca Boże miłosierdzie - żołnierze rzymscy, kapłani i faryzeusze nie prosili o przebaczenie, a jednak Jezus prosi, aby je uzyskali.

Po tak nieludzkim traktowaniu Go, gdy w strasznym bólu wisiał przybity do krzyża Jezus modli się o przebaczenie dla katów i wrogów. W prośbie "Ojcze odpuść im" wypowiada Zbawiciel słowa przebaczenia, o których nigdy nie powinniśmy zapomnieć, gdyż wyrażają one uczucia przepełniające Serce Jezusa to jest miłość i miłosierdzie dla grzesznych ludzi - dla nas również. Żeby prędzej i łatwiej wyjednać przebaczenie i wysłuchanie tej prośby, Jezus pomniejsza i usprawiedliwia grzech Swych wrogów: "Bo nie wiedzą co czynią". Wiedzą, że ukrzyżowali człowieka, ale nie wiedzą, że Boga ukrzyżowali. Przebacza zatem, wszystkim ludziom, jacy kiedykolwiek byli, są i będą. Przebacza także nam, jeśli tylko wierzymy w to, że grzech przybił Jezusa do krzyża, bo był to i nasz grzech. Pierwsze słowo Pana Jezusa na krzyżu daje nam więc nadzieję otrzymania przebaczenia, nawet gdybyśmy byli wielkimi grzesznikami, ale tylko wtedy, gdy i my przebaczymy innym. Mamy więc być nie tylko słuchaczami Jego słów, ale i wykonawcami Jego Boskiego słowa. Mamy przebaczać i usprawiedliwiać tych, którzy wobec nas zawinili.

"Zaprawdę powiadam ci, dziś ze Mną będziesz w raju" Razem z Jezusem zostali ukrzyżowani dwaj przestępcy - jeden po prawej, drugi po lewej ręce Zbawiciela. Dwóch obok Niego ma to samo posłanie - krzyż, ale jakże odmienne nastawienie wobec Chrystusa. Obaj byli świadkami cierpliwości i spokoju Jezusa. Obaj słyszeli jak modlił się za Swoich wrogów i katów. Obaj stali przed bramą śmierci. Obydwu została ofiarowana łaska nawrócenia- obydwaj są z Nim, ale w różny sposób potoczą się ich dalsze losy. Jeden zamknął swe serce i zmarł z bluźnierstwem na ustach, a drugi się zreflektował. Jezus po prostu spojrzał na łotra, a on zrozumiał wszystko. "Jezu wspomnij na mnie, gdy pójdziesz do Swego Królestwa" - ta krótka, pokorna wypowiedź w ustach łotra jest wyznaniem wiary. Uznanie Bóstwa Chrystusa następuje nie wtedy, kiedy czyni cuda, lecz w chwili gdy jest przedmiotem szyderstwa i wzgardy. Jawny i publiczny hołd otrzymuje Jezus od człowieka, którego po raz pierwszy spostrzegł przed paroma godzinami. Zawieszony obok na drzewie śmierci zbrodniarz uznaje i wyznaje swoją winę.

Ogłasza niewinność Jezusa i broni przed pełnym złości towarzyszem. Staje się gorliwym wyznawcą: "Jezu, wspomnij na mnie" - odpowiedź Jezusa: "Dziś ze Mną będziesz w raju". Jest to jedyny przypadek w Ewangelii, kiedy ktoś zwraca się do Jezusa po imieniu. Dialog Jezusa z łotrem jest Jego ostatnią rozmową przed śmiercią. Z Maryją ani z Janem nie było rozmowy. Jezus mówił. Oni słuchali. Jezus powiedział: "Dziś ze Mną będziesz w raju". Dziś! - więc w mgnieniu oka ten człowiek nie tylko otrzymał odpuszczenie grzechów, lecz także zostaje uświęcony. Pełne nawrócenie bowiem pozwala natychmiast z ufnością przylgnąć do Ukrzyżowanego… Jezus wszedł na serio w nasze życie Jego ostatnie godziny życia mimo, że przeminęły trwają  i nadal odmierza je czas. One były. One są. Są żywe i wszystkie dla nas. Siedem zdań, siedem słów z udręczonych, wyschniętych ust. Wyszeptanych przez konającego Jezusa. Wykrzyczanych w świat - to też Testament od Boga dla Ciebie.

Siedem słów, siedem zdań - czy nosisz je w sercu? Czy są dla Ciebie darem na życie?... Słowa Jezusa do Ojca były więc słowami pokazującymi nam, jak powinniśmy postępować. Zło ma tylko taki wpływ na nas, jaki mu zezwolimy mieć. Fakt, że nie wybaczamy naszym prześladowcom, ich najczęściej nie obchodzi wcale. Jeżeli już, to właśnie fakt, że im odpuścimy, zaczyna im przeszkadzać. Widzą swą bezsilność w swej złości przeciw nam skierowanej. Ale to, czy wybaczymy, czy nie, ma zasadnicze znaczenie dla nas. Bo gdy wybaczamy, stajemy się uodpornieni na skutki zła. Zło nie ma już do nas dostępu. Jest bezsilne. Prezentacja ta umożliwiła lepsze poznanie treści Pisma Świętego z wykorzystaniem różnych sposobów jego czytania np.: metodą „targumu”, „ zwoju” czy „metody historyczno – krytycznej”. Umiejętność takiej lektury Biblii przyczynia się do jej lepszej znajomości  i umożliwia wyciąganie wniosków dla osobistych życiowych doświadczeń.

Opr. W. Leszczyński.