pope

Diecezja Radomska

Informacja o 34 zeszycie Kręgu Biblijnego

INFORMACJA

Drodzy Duszpasterze,  Moderatorzy i Katecheci,


nakładem Wydawnictwa „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II,  ukazał się 34. zeszyt „Kręgu Biblijnego”, który według zapowiedzi Wydziału Duszpasterskiego, otrzymają do końca tego tygodnia, tj. 17 września br.  wszystkie wspólnoty parafialne.


Zeszyt 34. „Kręgu Biblijnego” rozpoczyna nowy cykl. Będzie się on koncentrował na najstarszej Ewangelii. Zmieni się więc struktura poszczególnych jednostek składających się na jego pierwszą część (pt. „Spotkania z Ewangelią św. Marka”). Omówienie poszczególnych perykop nastąpi w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny, wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym.  Druga część zeszytu („Poznawać Biblię”) pozostanie bez zmian. Złożą się na nią wprowadzenie do Pisma Świętego (tym razem obejmie przedwygnaniowy okres prorocki) i prezentacja orędzia księgi ST (Księga Ozeasza). Znajdziemy w niej również tradycję i redakcję Ewangelii według św. Marka. W ramach części trzeciej (pt. „Biblia i Liturgia”), czytelnicy znajdą opracowaną w myśli liturgicznej Modlitwę Eucharystyczną, Prefację i Epiklezę. 

 
Do 33. zeszytu „Kręgu Biblijnego” została dołączona płyta DVD, na której znajdziemy tekst Ewangelii według św. Marka rozdz. 1-4 do wykorzystania w pracy z Kręgami Biblijnymi.

Wierzę mocno, że nowy cykl „Kręgu Biblijnego”  pozwoli nam pełniej poznać dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym (Mk 1,1). A zatem „Tolle, lege!” („Weź i czytaj”).

Ks. Jacek Kucharski
Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II