pope

Diecezja Radomska

Informacja o 35 zeszycie Kręgu Biblijnego

INFORMACJA

Drodzy Duszpasterze,  Moderatorzy i Katecheci,


              Wydawnictwo „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, wydało 35. zeszyt „Kręgu Biblijnego” tj. materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich,  którzy pragną czytać Pismo Święte. Kolejny zeszyt Kręgu Biblijnego trafi do naszych wspólnot parafialnych po 10 grudnia br.


               Zeszyt 35. „Kręgu Biblijnego” rozpoczynają  „Spotkania z Ewangelią św. Marka” (część pierwsza). Omówione tu zostały perykopy Markowej Ewangelii w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny oraz  wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym. Na część drugą, tj. „Poznawać Biblię” składają się trzy artykuły: kolejny odcinek cyklu na temat wydarzeń z dziejów zbawienia – poświęcony profetyzmowi izraelskiemu na wygnaniu; prezentacja kolejnej księgi ST – Księgi Joela oraz portret  św. Jana – autora IV Ewangelii, listów Janowych i Apokalipsy. Część  trzecia zatytułowana  „Biblia i Liturgia” podejmuje temat biblijnego wymiaru Mszy św. – od przeistoczenia do obrzędów komunii św.

              Do 35. zeszytu „Kręgu Biblijnego” została dołączona płyta z nagraniami   tekstów Ewangelii według św. Marka rozdz. 4,21-8,30, które czyta Rafał Porzeziński.  

                Niech w rozpoczętym nowym roku duszpasterskim, wszelkim naszym poczynaniom nad poznawaniem Biblii, towarzyszy Duch Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Ks. dr Jacek Kucharski
Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II