pope

Diecezja Radomska

SPOTKANIE Z KRĘGIEM U FILIPINÓW

SPOTKANIE Z KRĘGIEM U FILIPINÓW


W czwartek, 18 stycznia 2018 r. swoje opłatkowe spotkanie miał krąg biblijny istniejący przy parafii pw. Matki Bożej Królowej Świata prowadzonej przez O.O. Filipinów. O godz. 18.00 spotkanie z grupą biblijną działającą pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył moderator diecezjalny ks. dr Jacek Kucharski, który wygłosił homilię. Po mszy św. przybyli członkowie grupy biblijnej spotkali się w sali Liceum Katolickiego im. św. Ireneusza Neri. Rozpoczęło je śpiew kolędy „Wśród nocnej ciszy”, a następnie lektura fragmentu Ewangelii według św. Łukasza. Życzenia złożył najpierw moderator Dzieła Biblijnego ks. dr Jacek Kucharski, który podziękował za prowadzenie grupy ks. Tomaszowi Kośce.

Po wspólnej agapie i śpiewie kolęd była też formacja. Ks. Kucharski w ramach kontynuacji cyklu Poznać Nieznanego- Duch Święty i Jego dary, wygłosił prelekcję multimedialną pt. Siedem darów Ducha Świętego – Dar Mądrości. Spotkanie, które upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze zakończyła kolęda „Bóg się rodzi”. Na zakończenie moderator diecezjalny poinformował obecnych o planowanych zamierzeniach stowarzyszenia w najbliższych miesiącach Nowego Roku 2018 i udzielił zebranym kapłańskiego błogosławieństwa. Śpiewowi kolęd towarzyszył akompaniament fortepianu, przy którym siedział członek KKDBDR oraz alumn O.O. Filipinów Krzysztof Wiśniewski.