pope

Diecezja Radomska

Relacja z Ciepielowa

SPOTKANIE OPŁATKOWE W CIEPIEOWIE

Dnia 4 stycznia 2018r. odbyło się uroczyste spotkanie członków Dzieła Biblijnego w parafii św. Krzyża w Ciepielowie. Na początku  wszyscy obecni wysłuchali wykładu ks. dr. Jacka Kucharskiego pt: "Kim jest Duch Święty?". W czasie prezentacji zostały poruszone liczne zagadnienia dotyczące znaczenia Ducha Świętego w historii biblijnej w czasach Starego i Nowego Testamentu. Wykład ten co należy podkreślić w sposób bardzo szczegółowy przygotował słuchaczy do kolejnych spotkań poświęconych Duchowi Świętemu podczas których będą odkrywane Jego  dary i owoce w aspekcie życia osobistego i społecznego. Przyczynił się również do licznych refleksji z naszego osobistego życia w obliczu  pytania: Gdzie jest Duch Święty?  Na przykład często narzekamy, że nie widzimy Ducha Świętego, że nie potrafimy Go sobie wyobrazić. Całe szczęście, bo my sobie już za dużo wyobrażamy, jeśli chodzi o Boga. Duch Święty jest twarzą niewidzialną Boga, jest strażnikiem Jego transcendencji. Ktoś kiedyś powiedział, że Duch Święty jest pokorą Boga: zawsze objawia Syna, objawia Ojca a sam jest niewypowiedziany. Po tej owocnej dyskusji nastąpiła druga część spotkania w gościnnych progach ks. proboszcza Stanisława Sławińskiego. Tam dzieląc się opłatkiem i składając sobie życzenia doświadczyliśmy wielkiej serdeczności ze strony gospodarza naszej parafii. Tak przy dźwiękach wspólnie śpiewanych kolęd zakończyliśmy jakże wyjątkowe i uroczyste spotkanie DB w Ciepielowie.

Opr. W. Leszczyński