pope

Diecezja Radomska

SPOTKANIE Z KRĘGIEM W PARAFII PW. ŚWIĘTEJ RODZINY W RADOMIU

SPOTKANIE Z KRĘGIEM W PARAFII PW. ŚWIĘTEJ RODZINY
W RADOMIU


W czwartek, 25 stycznia 2018 r. w święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła spotkał się po raz kolejny, pracujący co tydzień Krąg Biblijny istniejący przy parafii pw. Św. Rodziny w Radomiu. Spotkanie rozpoczęła msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem moderatora Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej ks. dr. Jacka Kucharskiego. Eucharystię, podczas której modlono się w intencjach Dzieła Biblijnego koncelebrował ks. kan. Piotr Jaśkiewicz – opiekun duchowy kręgu. Spotkanie w sali parafialnej poprowadził moderator diecezjalny, który wygłosił prelekcję multimedialną pt. „Duch Święty i Jego dary. Dar Mądrości”. Dyskusja oraz informacja moderatora o pracach stowarzyszenia w diecezji wraz z modlitwą do Ducha Świętego o dar mądrości zakończyła spotkanie. Ks. kan. Piotr zapowiedział, iż po raz kolejny moderator odwiedzi wspólnotę biblijną kręgu w czerwcu br.