pope

Diecezja Radomska

SPOTKANIE FORMACYJNE W BAZYLICE KAZIMIERZOWSKIEJ

SPOTKANIE FORMACYJNE W BAZYLICE KAZIMIERZOWSKIEJ


Czwarta niedziela miesiąca, to już od 5 lat (mały jubileusz) czas, kiedy spotyka się grupa biblijna istniejąca przy bazylice Św. Kazimierza w Radomiu.  W niedzielę 28 stycznia 2018 poprzedziła je msza św. w bazylice, której przewodniczył ks. dr Jacek Kucharski – moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego. W homilii nawiązał do czytań mszalnych, podkreślając, iż chrześcijanin powinien być człowiekiem nadziei i radości, pamiętając, że wierzy w Jezusa Chrystusa, który jest Świętym Boga, posiadającym moc nad duchami nieczystymi. Egzorcyzmy – wyjaśniał ks. Kucharski- niosą w sobie głębokie przesłanie Ewangelii, że zło zostanie pokonane. Marek Ewangelista chce przekonać chrześcijan, że każdy, nawet jeżeli osobiście nie spotkał się z Jezusem, może doświadczyć dziś mocy Jego słowa i może zostać uwolniony od złego.

Na zakończenie Eucharystii ks. Kucharski zaprosił członków Dzieła Biblijnego i sympatyków Biblii do świetlicy „Kazimierzówka”, gdzie w pierwszej części, nawiązując do minionych świąt Bożych narodzin śpiewali kolędy, a życzenia skierował do nich ks. prał. Grzegorz Senderski oraz moderator stowarzyszenia. Część drugą spotkania stanowiła formacja. Ks. dr Jacek Kucharski w ramach cyklu Poznać Nieznanego – Duch Święty i Jego dary, wygłosił prelekcję multimedialną na temat: Kim jest Duch Święty. Po dyskusji i ogłoszeniach dotyczących najbliższych prac stowarzyszenia, spotkanie zakończyła modlitwa w intencjach Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej.