pope

Diecezja Radomska

Informacja o 38. zeszycie "Kręgu biblijnego"

INFORMACJA

 

Drodzy Duszpasterze,  Moderatorzy i Katecheci,

Wydawnictwo „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, wydało 38. zeszyt „Kręgu Biblijnego” tj. materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich,  którzy pragną czytać Pismo Święte. Kolejny zeszyt Kręgu Biblijnego trafi do naszych wspólnot parafialnych do 12 stycznia 2019 r.  

Zeszyt 38. „Kręgu Biblijnego” rozpoczynają  „Spotkania z Ewangelią św. Marka” (część trzecia: rozdz.15-16). Omówione tu zostały perykopy Markowej Ewangelii w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny oraz  wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym. Na część drugą, tj. „Poznawać Biblię” składają się trzy artykuły: kolejny odcinek cyklu na temat wydarzeń z dziejów zbawienia – poświęcony został księgom mądrościowym, tj. Prz, Hi, Koh, Syr i Mdr.  Znajdziemy w niej również prezentację księgi Abdiasza oraz genezę, historię i znaczenie Edomu
i jego mieszkańców. W ramach Pism św. Jana omówione zostały zagadnienia literacko-historyczne Apokalipsy. Część  trzecia zatytułowana  „Biblia
 i Liturgia”
podejmuje zagadnienie Chrztu jako nowych narodzin.

Do 38. zeszytu „Kręgu Biblijnego” została dołączona płyta z nagraniami   tekstów Ewangelii według św. Marka rozdz.15,1-16,20, które czyta Rafał Porzeziński. 

Ks. dr Jacek Kucharski

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana ę Pawła II