pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA O 39. ZESZYCIE "KRĘGU BIBLIJNEGO"

 INFORMACJA

Drodzy Duszpasterze, Moderatorzy i Katecheci,

Wydawnictwo „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, wydało 39. zeszyt „Kręgu Biblijnego” tj. materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Zeszyt ten został dostarczony do Księży Dziekanów przed Niedzielą Palmową (14 kwietnia 2019 r.).

Zeszyt 39. „Kręgu Biblijnego” rozpoczynają „Spotkania z Ewangelią św. Mateusza” (część pierwsza: rozdz.1-5). Omówione tu zostały perykopy Mateuszowej Ewangelii w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny oraz wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym. Na część drugą, tj. „Poznawać Biblię” składają się trzy artykuły: kolejny odcinek cyklu na temat wydarzeń z dziejów zbawienia – poświęcony został literaturze apokaliptycznej ST i jej znaczeniu dla przekazów NT, dalej treść i orędzie teologiczne Księgi Micheasza oraz zagadnienia introdukcyjne Ewangelii według św. Mateusza. Część trzecia zatytułowana „Bibliai Liturgia” analizuje sakrament Bierzmowania jako wylanie Ducha Świętego.

Do 39. zeszytu „Kręgu Biblijnego” została dołączona płyta z nagraniami   tekstów Ewangelii według św. Mateusza rozdz.1,1- 5,20, które czyta lektor Andrzej Kozioł.

Ks. dr Jacek Kucharski

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana ę Pawła II