pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA O 40. ZESZYCIE "KRĘGU BIBLIJNEGO"

INFORMACJA

 

Drodzy Duszpasterze, Moderatorzy i Katecheci,

Wydawnictwo „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, wydało 40. zeszyt „Kręgu Biblijnego” tj. materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Dotrze on do parafii na początku października br.

Zeszyt 40. „Kręgu Biblijnego” rozpoczynają „Spotkania z Ewangelią św. Mateusza” (część pierwsza: rozdz. 5-9). Omówione tu zostały perykopy Mateuszowej Ewangelii w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny oraz wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym. Na część drugą, tj. „Poznawać Biblię” składają się trzy artykuły: kolejny odcinek cyklu na temat wydarzeń z dziejów zbawienia – poświęcony tym razemosobie i dziełu Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dalej treść i orędzie teologiczne Księgi Nahumaoraz zagadnienia literacko-historyczne Apokalipsy św. Jana. Część trzecia zatytułowana „Biblia i Liturgia” analizuje sakrament pokuty i pojednania.

Do 40. zeszytu „Kręgu Biblijnego” została dołączona płyta z nagraniami   tekstów Ewangelii według św. Mateusza rozdz.5,21-9,38, które czyta lektor Andrzej Kozioł. Czytany tekst biblijny pochodzi z Pisma Świętego Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem Edycji Świętego Pawła 2008.

Ks. dr Jacek Kucharski

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II