pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA O 42. ZESZYCIE "KRĘGU BIBLIJNEGO"

INFORMACJA

Drodzy Duszpasterze,  Moderatorzy i Katecheci,

Wydawnictwo „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, wydało 42. zeszyt „Kręgu Biblijnego” tj. materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich,  którzy pragną czytać Pismo Święte.  Dotrze on do parafii  na początku lipca br.

Zeszyt 41. „Kręgu Biblijnego” rozpoczynają  „Spotkania z Ewangelią św. Mateusza” (część druga: rozdz. 13-16). Omówione tu zostały perykopy Mateuszowej Ewangelii w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny oraz wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym. Na część drugą, tj. „Poznawać Biblię” składają się trzy artykuły: kolejny odcinek cyklu na temat wydarzeń z dziejów zbawienia – poświęcony Kościołowi Jezusa Chrystusa (cz. II/2), dalej nazwa, treść
i orędzie teologiczne Księgi Sofoniasza oraz egzegeza wizji czasów ostatecznych z Apokalipsy św. Jana (Ap 4,1-11,15). Część  trzecia zatytułowana  „Biblia
 i Liturgia”
analizuje sakrament święceń.

Do 42. zeszytu „Kręgu Biblijnego” została dołączona płyta z nagraniami   tekstów Ewangelii według św. Mateusza rozdz. 13,1 -16,12, które czyta lektor Andrzej Kozioł. Czytany tekst biblijny pochodzi z Pisma Świętego Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem Edycji Świętego Pawła 2008.

 

Ks. dr Jacek Kucharski

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im.  św. Jana Pawła II