pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA O 45 ZESZYCIE "KRĘGU BIBLIJNEGO"


INFORMACJA

Drodzy Duszpasterze, Moderatorzy i Katecheci!

Wydawnictwo „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, wydało 45. zeszyt „Kręgu Biblijnego”, tj. materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Będzie on do odebrania u Księży Dziekanów od soboty 22 maja br.

Zeszyt 45. „Kręgu Biblijnego” rozpoczynają „Spotkania z Ewangelią św. Mateusza” (część piąta: rozdz. 24-26). Omówione tu zostały perykopy Mateuszowej Ewangelii w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny oraz wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym.

Część drugą, tj. „Poznawać Biblię” w ramach Wprowadzenia do Pisma Świętego wypełnia analiza Apokryfów Nowego Testamentu. Dział Stary Testament podejmuje analizę Księgi Malachiasza  oraz tematykę znaczenia przymierza z Bogiem w tej księdze. W dziale poświęconym Nowemu Testamentowi w ramach Pism Janowych omówione zostały fragmenty Księgi Apokalipsy dotyczące wizji czasów ostatecznych (Ap 19,11-22,21). Część trzecia zatytułowana „Biblia i Liturgia” analizuje  sakramentalia i błogosławieństwa
w liturgii Kościoła.

Do 45. zeszytu „Kręgu Biblijnego” została dołączona płyta
z nagraniami   tekstów Ewangelii według św. Mateusza rozdz. 24,1- 26,35, które czyta lektor Andrzej Kozioł. Czytany tekst biblijny pochodzi z Pisma Świętego Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych
z komentarzem Edycji Świętego Pawła 2008.

Życzę, aby lektura 45. „Kręgu Biblijnego” pogłębiła naszą znajomość Objawienia Bożego obecnego na kartach Biblii.

Ks. dr Jacek Kucharski

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II