pope

Diecezja Radomska

INFORMACJA DOTYCZĄCA 51 ZESZYTU "KRĘGU BIBLIJNEGO"

INFORMACJA

Drodzy Duszpasterze, Moderatorzy i Katecheci,

Wydawnictwo „Biblos” pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, wydało 51. zeszyt „Kręgu Biblijnego”, tj. materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte.

Zeszyt  51.  „Kręgu Biblijnego” zawiera tradycyjnie w części pierwszej „Spotkania z Ewangelią według św. Łukasza” (Łk 11,29-14,24). Omówione tu zostały perykopy Łukaszowej Ewangelii w trzech wymiarach: analiza egzegetyczna, komentarz patrystyczny oraz wskazówki mające stanowić inspiracje do samodzielnej medytacji nad słowem Bożym. Część drugą, tj. „Poznawać Biblię” otwiera Wprowadzenie do Pisma Świętego, zawierające opis świąt i tradycji biblijnych omawia Święto Przebłagania - Jom Kippur. Dział Stary Testament podejmuje cykl Bohaterowie Starego Testamentu omawiając postać Aarona oraz jego błogosławieństwo w kontekście błogosławieństw Starego i Nowego Testamentu. Część trzecią stanowi „Biblia
w Tradycji Kościoła”.
Poznajemy w niej postać Orygenesa. W ramach „Ze skarbca polskiej biblistyki” O. dr Wojciech Popielewski OMI omawia wiarę Hioba i Koheleta.  

Niech lektura 51. „Kręgu Biblijnego” umacnia naszą wiarę poprzez zgłębianie prawd Objawienia Bożego obecnego na kartach Pisma Świętego. „Ważne jest bowiem – jak napisał papież Franciszek, aby chrześcijanin "przez ciągłe czytanie i długotrwałe rozmyślanie" uczynił "swoje serce biblioteką Chrystusa". 

Ks. dr hab. Jacek Kucharski

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II