pope

Diecezja Radomska

SUGESTIE PASTORALNE I LITURGICZNE ZWIĄZANE Z OBCHODAMI NIEDZIELI BIBLIJNEJ Z PIERWSZYM NARODOWYM DNIEM CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO ORAZ IX OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO

SUGESTIE PASTORALNE I LITURGICZNE ZWIĄZANE
Z OBCHODAMI NIEDZIELI BIBLIJNEJ Z PIERWSZYM NARODOWYM DNIEM CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO ORAZ IX OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO
(30 kwietnia- 06 maja 2017 r.)

 

1.Niedziela Biblijna (30 kwietnia br.), w tym roku również Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, podobnie jak cały Tydzień Biblijny jest wielkim świętem Słowa Bożego, dlatego należy zadbać, aby istotnie ono stało się centrum tego czasu.

2.Eucharystię powinna rozpoczynać uroczysta procesja wejścia (w niedzielę, fakultatywnie również w każdy dzień Tygodnia Biblijnego), ze szczególnym uwzględnieniem Ewangeliarza, niesionego w sposób widoczny dla wiernych z wielkim szacunkiem. Znakiem szacunku dla Słowa Bożego jest także stan i wygląd Lekcjonarzy Mszalnych. Przypominamy, że obowiązuje już w Liturgii II wydanie Lekcjonarza Mszalnego i w każdej parafii Lekcjonarze powinny być wymienione na nowe.

3.Na 10 minut przed godziną rozpoczęcia każdej Mszy Świętej  w Niedzielę Biblijną zalecana jest Proklamacja Słowa Bożego przed Mszą Świętą (zob. biuletyn biblijno-liturgiczny „Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego”, s. 2-3).

4.Do lektury fragmentów Listu do Galatów w ramach Pierwszego Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego należy zaprosić całą wspólnotę parafialną, tj. grupy i stowarzyszenia istniejące w parafiach dorosłych oraz młodzież i dzieci.  

5.Liturgia Słowa Niedzieli Biblijnej ubogacona powinna być komentarzami do czytań mszalnych, a przynajmniej jednym odnoszącym się do całości Liturgii Bożego Słowa.

6.Po odczytaniu Ewangelii księga Ewangeliarza powinna być położona na specjalnie przygotowanym pulpicie-ambonce w widocznym dla wiernych miejscu.

7.Sigla tekstów do osobistej lektury, refleksji i kontemplacji modlitewnej w ciągu roku uczestnicy liturgii Mszy św. w Niedzielę Biblijną otrzymują od przewodniczącego liturgii (poprzez posługę ministrantów). Proponowane sigla tekstów biblijnych znajdują się w „Przeglądzie Biblijnym nr 9, s. 141 oraz na dołączonej do materiałów płycie CD.

8.W parafiach, w których praktykuje się adorację Najświętszego Sakramentu po niedzielnej Mszy św., można wykorzystać zaproponowany formularzAdoracja Najświętszego Sakramentu z aktem wiary, nadziei i miłości – na podstawie Listu do Galatów (biuletyn biblijno-liturgiczny „Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego”, s. 4-6).

9.Podczas trwania Tygodnia Biblijnego zachęca się duszpasterzy, aby w sprawowanej liturgii ubogacili ją krótką homilią (zob. propozycje w Przegląd Biblijny nr 9, ss. 21-63).

10.W ramach kolejnych dni Tygodnia Biblijnego można zaprosić wiernych na Celebrację Słowa Bożego (zob. biuletyn biblijno-liturgiczny „Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego”, s. 6-12).

11.W ogłoszeniach parafialnych należy gorąco zachęcić wiernych do lektury Pisma Świętego indywidualnej, w grupach i stowarzyszeniach oraz  gronach rodzinnych. Dobrym wprowadzeniem tej zachęty mogłaby stać się lektura Biblii w świątyni parafialnej we wspólnocie wiernych (w tym roku zwłaszcza Listu do Galatów), tak, jak czynią to już od kilku lat pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II niektórzy duszpasterze z wiernymi w naszej diecezji.

12.Tydzień Biblijny powinien znaleźć swoje odbicie w przygotowanych z tej okazji w parafii różnych formach apostolatu biblijnego (lectiodivina, krąg biblijny, godzina biblijna, nabożeństwo Słowa Bożego, Droga Światła).

13.Księga Pisma Świętego powinna znajdować się na stałe w świątyni, w takim miejscu, aby wierni mogli swobodnie ją czytać, również w dni powszednie.

14.Zachęca się gorąco duszpasterzy, aby w czasie trwania Tygodnia Biblijnego wykorzystali przygotowane przez Dzieło Biblijne materiały pomocnicze, tj. propozycje homilii, nabożeństw Słowa Bożego, konferencji biblijnych, katechez oraz innych form aktywności modlitewno-formacyjnej. Dotarły już one od ubiegłej soboty (22 kwietnia br.) do wszystkich parafii naszej diecezji. Do materiałów pomocniczych dołączona została płyta CD zawierająca: Przegląd Biblijny nr 9; pomoce do katechez; prezentacje do katechez dla dorosłych; prezentacja Drogi Światła;  plakat IX Tygodnia Biblijnego; biuletyn biblijno-liturgiczny „Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego”; teksty Listu do Galatów do rozdawania w czasie Niedzieli Biblijnej; plakat na Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego oraz opracowanie „Dziesięć lat Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce (2006-2015).

15.W przeżywany Tydzień Biblijny poza duszpasterzami, w sposób szczególny powinni włączyć się członkowie Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. Św. Hieronima, studenci –uczniowie Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci, Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej, wszyscy katechizujący w placówkach oświatowych wszystkich poziomów.

16.W kreatywnym poszukiwaniu jeszcze innych inicjatyw związanych z Niedzielą Biblijną- Pierwszym Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego oraz IX Ogólnopolskim Tygodniem Biblijnym zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II pod adresem: www.biblista.pl

Ks. dr Jacek Kucharski, ks. dr Tomasz Herc