Prorockie przesłanie Szkoły Biblijnej dla Dorosłych

„Chodźcie, powróćmy do Pana” (Oz 6,1). Prorockie przesłanie Szkoły Biblijnej dla Dorosłych

 

Od października br. rozpoczęły się w każdą drugą niedzielę miesiąca wykłady w Szkole Biblijnej dla Dorosłych im. Św. Hieronima w Radomiu. W tym roku towarzyszą im słowa z Księgi Proroka Ozeasza: „Chodźcie, powróćmy do Pana” (Oz 6,1). „Słuchaczami szkoły są ludzie przybywający do nas nie tylko z Radomia, ale ze Skarżyska Kamiennej, Pionek, Kozienic” – mówi rektor szkoły biblista ks. dr Jacek Kucharski – i dodaje, że o tegorocznej tematyce zadecydował klimat czasów, w których żyjemy. Tak trudno dzisiaj, pośród wielu przepowiedni i „fałszywych proroków” dostrzec ten właściwy, płynący z miłości i mądrości Boga, a on jest ponadczasowy. Towarzyszył prorokom Starego Testamentu i obecny jest pośród nas w orędziu, które kieruje do nas Kościół. To dlatego słuchacze szkoły obok historii i teologii płynącej z orędzia Dwunastu proroków mniejszych, tj. Ozeasza, Amosa, Micheasza, Jonasza, Sofoniasza, Nahuma, Abdiasza, habakuka, Zachariasza, Aggeusza, Malachiasza i Joela, uczą się kryteriów rozpoznawania proroków prawdziwych i fałszywych”. Każde spotkanie obejmuje trzy wykłady, które rozpoczynają się o godz. 17.00. Miejscem spotkań od kilku lat jest aula Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Obok ks. Kucharskiego wykładowcami szkoły są: dr Leszek Wianowski, ks. mgr lic. Michał Faryna, ks. mgr lic. Tadeusz Mazur oraz ks. mgr Daniel Wiecheć. Do Szkoły Biblijnej można dołączyć zawsze. Najbliższe spotkanie już 12 grudnia br.

Zapraszamy!