RODZINA W ŚWIECIE BIBLII. INAUGURACJA WYKŁADÓW W SZKOLE BIBLIJNEJ DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

 

W niedzielę 9 października 2022 r. rozpoczęła kolejny rok wykładów Szkoła Biblijna dla Dorosłych im. Św. Hieronima w Radomiu. Tematyką tegorocznych spotkań jest „Rodzina w świecie Biblii”. „Inspiracją do tegorocznej tematyki był ogłoszony przez papieża Franciszka „Rok Rodziny”. Wobec wielu zagrożeń i proponowanych pomysłów na współczesną rodziną postanowiliśmy podjęć temat rodziny, tak jak ukazują ją natchnione księgi Biblii. A znajdujmy w niej bez retuszu wiele rodzin, które odpowiadając na Boże Objawienie stały się swoim przykładem ponadczasowe i wciąż inspirują dzisiaj” – mówi ks. dr hab. Jacek Kucharski rektor biblijnej uczelni. „Bardzo chcielibyśmy, aby nasze wykłady, prowadzone dyskusje i spotkania realizowały wypowiedziane przez papieża Franciszka słowa dotyczące rodziny: „Rodzina to cenny skarb, który trzeba wspierać i chronić”. (zob. pełna relację w dziale Szkoła Biblijna dla Dorosłych). Dlatego też w ramach spotkań sięgniemy również do modeli rodzin proponowane przez starożytne cywilizacje starożytnego Bliskiego Wschodu. Oczywiście będą prezentowane spojrzenia na rodzinę bliskie greckiemu i rzymskiemu światu. Duży akcent zostanie położony na prezentacji rodziny w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i zagrożeniach, które czuwały już wtedy na nią. Nie zabraknie rzecz jasna odniesień do współczesnej sytuacji rodziny oraz związanych z nią problemów dostrzeganych obecnie”.

          W tym roku w Szkole Biblijnej obok stałych wykładowców, którymi od lat są: ks. dr hab. Jacek Kucharski, dr Leszek Wianowski, ks. mgr lic. Michał Faryna oraz ks. mgr Daniel Wiecheć, prelekcje poprowadzą zaproszeni goście. Będą nimi: dr hab. M. Abdalla, prof. UAM oraz dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. UTH.

Inaugurację działalności Szkoły Biblijnej dla Dorosłych rozpoczęły dwa wykłady gościa dr hab. M. Abdalli, prof. UAM z Poznania. W pierwszym skupił się na instytucji małżeństwa w pismach Kościołów tradycji asyryjskiej, w drugim omówił wpływ emigracji do Europy na model chrześcijańskiej rodziny bliskowschodniej. Pierwsze spotkanie w Szkole Biblijnej zakończyła Eucharystia w kaplicy seminaryjnej w intencji wykładowców i słuchaczy, której przewodniczył ks. dr hab. Jacek Kucharski. On też wygłosił homilię. Mszę św. koncelebrowali wykładowcy: ks. mgr lic. Michał Faryna i ks. mgr Daniel Wiecheć. Wszyscy słuchacze odebrali folder Szkoły Biblijnej, na którym znaleźć można cały rozkład pracy w nowym roku akademickim 2022/23. Zabrali również okolicznościowy plakat z datami spotkań w Szkole do swoich wspólnot parafialnych.