„ANIOŁY Z SERCEM” WDZIĘCZNOŚĆ STUDENTÓW UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO DLA DZIECI

„ANIOŁY Z SERCEM” – WDZIĘCZNOŚĆ STUDENTÓW UNIWERSYTETU BIBLIJNEGO DLA DZIECI

Uniwersytet Biblijny dla Dzieci działający od 2012 roku pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej kontynuuje swoją działalność pomimo trwających trudności epidemicznych. Choć nie udało się zorganizować ze względu na niebezpieczeństwo pandemii tradycyjnego opłatka, na którym spotykali się corocznie studenci-uczniowie wraz z ich rodzinami, nie oznaczało to jednak przerwy w pilnym poznawaniu i studiowaniu Pisma Świętego. Ten trud kontynuują wykładowcy dziecięcej uczelni działającej

w czterech filiach diecezji radomskiej. W jednej z nich, tj. filii Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci działającej przy parafii pw. Opieki św. Józefa i PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni Letnisko 7 marca 2022 r. spotkali się  studenci-uczniowie wraz z wykładowcami i opiekunami, aby podsumować pierwszy semestr roku akademickiego. Na spotkanie przybył pomysłodawca
i rektor dziecięcej uczelni ks. dr Jacek Kucharski. Spotkanie rozpoczęła tradycyjnie modlitwa, tym razem w intencji pokoju na Ukrainie. Następnie s. mgr Bożena Molendowska wykładowca dziecięcej uczelni przestawiała wyniki sesji zimowej studentów-uczniów. Wpisów do indeksów dokonywał sam rektor ks. dr Jacek Kucharski. Poinformował też obecnych o planach dotyczących studiowania w drugim semestrze. Zapowiedział też spotkanie wszystkich filii uniwersytetu,
o ile pozwoli sytuacja epidemiczna w czerwcu br. oraz o planach wyjazdu
z uczniami-studentami do Rzymu. Siostra Bożena Molendowska poinformowała ks. Kucharskiego o żywym zaangażowaniu studentów-uczniów w wolontariat mający na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy. Na zakończenie spotkania,
w którym uczestniczyła również dyrektor PSP mgr Elżbieta Sobieraj studenci-uczniowie  z wielką radością w oczach wręczyli wykładowcom „Anioły z sercem” – wyraz wdzięczności za wszystko co czynią, aby Pismo Święte było lepiej znane i rozumiane oraz kształtowało serca i umysł młodych studentów-uczniów. Ks. Kucharski podziękował wykładowcom i studentom-uczniom za piękne studiowanie, które trwało nieprzerwanie w czasie epidemii. Wyraził uznanie dla wykładowców i studentów-uczniów za zaangażowanie wspierające akcję pomocy cierpiącej Ukrainie z powodu agresji militarnej Federacji Rosyjskiej. Przywołał słowa samego Jezusa: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40) oraz przypomniał, że pomoc dla uciekających przed dramatem wojny jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem wynikającym z przykazania miłości bliźniego. Nie mogło zabraknąć wspólnej fotografii, która stała się kolejnym niezatartym śladem działalności dziecięcej uczelni.