pope

Diecezja Radomska

NIEDZIELA BIBLIJNA W GIELNIOWIE

Jedną z form apostolatu biblijnego są organizowane w parafiach „Niedziele Biblijne”. Wierni parafii pw. Bł. Władysława w Gielniowie przeżywali ją 12 lutego 2023 r. Wspólnotę parafialną przekonywał do pilnej i owocnej lektury Pisma Świętego moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II ks. dr hab. Jacek Kucharski. Zaprosił go do parafii ks. prob. Wiesław Zawada. Podczas homilii ks. Kucharski zachęcając wiernych do czytania i pogłębiania znajomości Biblii przywołał słowa papieża Benedykta XVI: „Nie znając Biblii przypominamy człowieka idącego w ciemnościach. Słowo Biblii jest lampą umożliwiającą dostrzeżenie drogi ("Ps. 119,105").  Nikomu nigdy nie wolno zapominać, że Słowo Boże, jest lampą dla naszych kroków i światłem na naszej drodze. Gorliwe czytanie Pisma Świętego, któremu towarzyszy modlitwa, umożliwia tą intymną rozmowę, w której przez czytanie - człowiek słyszy mówiącego Boga, a przez modlitwę - odpowiada z ufną otwartością serca”. Prosił też, aby nie zrażać się trudnościami jakie napotkamy podczas lektury Pisma Świętego, ale próbować je rozwiązać, szukając pomocy w ich wyjaśnieniu u kapłanów, w ramach istniejących grup biblijnych oraz literaturze biblijnej. Wspomniał osobę poety Romana Branstaettera, który mówił: „Biblia jest żywiołem bez dna i granic. Dlatego nie zrażaj się, jeżeli w Biblii czegoś nie zrozumiesz. Mądrzejsi od ciebie również nie rozumieli wszystkiego. Ale bądź zawsze przygotowany na nieprzewidziane odkrycia…”. Obecni na „Niedzieli Biblijnej” wierni, otrzymywali pamiątkę w postaci zakładki do Pisma Świętego, na której mogli przeczytać wskazówki jak czytać Pismo Święte. W ich rozdawaniu obok moderatora i proboszcza pomagał wikariusz parafii ks. Michał Nachyła. Parafialnie wraz z kapłanami pracującymi we wspólnocie z wielką życzliwością przyjęli obecność moderatora. Obiecali poza słowem „dziękujemy”, modlitwę w intencji Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej.