pope

Diecezja Radomska

ZAPROSZENIE DO CHYBIC - 19.05.2024 - PARAFIA PW. ŚW. MAŁGORZATY

DZIEŁO BIBLIJNE IM. JANA PAWŁA II DIECEZJI RADOMSKIEJ

pod patronatem
KS. BPA MARKA SOLARCZYKA


oraz Administrator parafii pw. Św. Małgorzaty
w Chybicach

Z A P R A S Z A

w ramach cyklu spotkań biblijnych pt.
„Biblia – Księga Boga i człowieka”

na prelekcję

KS. DRA HAB. JACKA KUCHARSKIEGO

pt.

„Duch Święty i Jego dary”

NIEDZIELA 19 maja 2024 r. Kościół pw. Św. Małgorzaty w Chybicach, godz.
12.00.

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II
Ks. Jacek Kucharski

             Administrator Parafii pw. Św. Małgorzaty w Chybicach
Ks. Mirosław Jakubiak