pope

Diecezja Radomska

FINAŁ XVII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU BIBLIJNEGO DLA ALUMNÓW SEMINARIÓW DUCHOWNYCH I ZAKONNYCH W EMAUS k. BIAŁOBRZEGÓW

FINAŁ XVII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU BIBLIJNEGO
DLA ALUMNÓW SEMINARIÓW DUCHOWNYCH I ZAKONNYCH
W EMAUS k. BIAŁOBRZEGÓW

W daniach 7-8 maja (wtorek-środa) 2024 r. Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny
EMAUS Turno k. Białobrzegów (Diecezja Radomska) gościł finalistów XVII
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Alumnów Seminariów
Duchownych i Zakonnych. Do ośrodka przyjechało 23 alumnów
reprezentujących seminaria diecezjalne i zakonne. Reprezentantem diecezji
radomskiej, a tym samym zwycięzcą eliminacji seminaryjnych był alumn
Hubert Popis, student III roku teologii w WDS w Radomiu. Materią konkursu
była Księga Tobiasza. Zmagania konkursowe ubogaciły prelekcje o Księdze
Tobiasza przygotowane przez ks. dr. Marcina Zielińskiego. Komisję konkursu
stanowili: ks. dr Marcin Zieliński – zastępca przewodniczącego ogólnopolskiego
Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II z Lublina, ks. dr hab. Jacek Kucharski z
Radomia oraz ks. dr Tomasz Krzysztofiak z Gniezna. Wszyscy finaliści okazali
się doskonałymi znawcami nie tylko treści Księgi Tobiasza, ale i komentarzy
zawartych w V wyd. Biblii Tysiąclecia. Zwycięzcą okazał się al. Krystian
Puzanowski (WSD Białystok). Drugie miejsce zajął al. Maciej Książek
(Pallotyni-Ołtarzew), trzecie miejsce al. Patryk Nowacki (WSD Łódź) oraz al.
Albert Pypowski (Lublin-O.O. Marianie). Jury konkursowe wręczyło laureatom
cenne nagrody. Zwycięzca konkursu pojedzie tym razem do jednego z krajów
biblijnych ze względu na niestabilną sytuację w Izraelu. Pozostali otrzymali
nagrody pieniężne. Wszyscy uczestnicy finału będą mogli uczestniczyć w
bezpłatnych warsztatach biblijnych, organizowanych przez Dzieło Biblijne im.
Jana Pawła II oraz Instytut Nauk Biblijnych KUL, które odbędą się w Wetlinie
w dniach 9-16 września 2024 r. Wszyscy finaliści zostali obdarowani książką ks.
prof. Henryka Witczyka o natchnieniu biblijnym. Ks. Jacek Kucharski przywiózł
ponadto modlitewnik seminaryjny i inne gadżety promujące Wyższe
Seminarium Duchowne w Radomiu. Konkursowi towarzyszyła niezwykła
atmosfera przyjaźni i wymiany wzajemnych doświadczeń. Alumni byli wręcz
zachwyceni miejscem, które stało się polem ich konkursowych zmagań.
Położenie ośrodka nad Pilicą, otaczające go lasy, a przy tym piękna kaplica z
relikwiami św. Jana Pawła II – patrona Dzieła Biblijnego, która była miejscem
celebracji Eucharystii i głoszonych przez ks. Marcina Zielińskiego, długo
zapadną w pamięci uczestników biblijnych zmagań. Niezwykła życzliwość z
jaką spotkali się w EMAUS Turno finaliści konkursu biblijnego była
niewątpliwą zasługą dyrektora ośrodka ks. Damiana Spiżewskiego oraz
pracowników.