pope

Diecezja Radomska

FORMACJA BIBLIJNA DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH W CHYBICACH

FORMACJA BIBLIJNA DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH W CHYBICACH

„Każde wydarzenie w życiu religijnym chrześcijanina swoje źródło czerpie z Pisma świętego” – mówi moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej ks. dr hab. Jacek Kucharski. „Dlatego istnieje głęboka potrzeba, aby więź z Biblią budować na każdym etapie formacji chrześcijańskiej. Taką okazją jest również uroczystość Pierwszej Komunii Świętej” – dodaje moderator, który w niedzielę 19 maja gościł w parafii pw. Św. Małgorzaty w Chybicach na zaproszenie ks. administratora wspólnoty dr. Mirosława Jakubiaka. W uroczystym dniu przyjęcia po raz pierwszy Komunii Świętej, dzieci uczyły się biblijnych korzeni tej uroczystości. Była to również doskonała okoliczność, aby zgromadzonym w świątyni: dyrekcji, nauczycielom i katechetom wraz z rodzinami dzieci pierwszokomunijnych przypomnieć o wadze znajomości i lektury Biblii, ale też zapoznać ich z najlepszymi współczesnymi wydaniami Pisma Świętego, zachęcając, aby był to najpiękniejszy prezent z Pierwszej Komunii Świętej. Po formacji dzieci wraz z kapłanami, dyrekcją i nauczycielami z katechetami stanęli do wspólnej fotografii.