Złoty cielec

Złoty cielec (hebr. 'egel massekah), posąg młodego byka, mający symbolizować obecność Jahwe, sporządzony na żądanie Izraelitów przez Aarona (Wj 32,1-6; Ps 106,19-21).

 

Gdy po zawarciu przymierza na Synaju Mojżesz opóźniał powrót z góry, Izraelici zapragnęli mieć widzialny symbol Boga, który by ich prowadził do Kanaanu; ulegając woli ludu, wbrew zakazowi dekalogu (Wj 20,4-5), Aaron wykonał rzeźbiony w drzewie, pokryty złotą blachą posąg złotego cielca, zbudował przed nim ołtarz i zezwolił na składanie ofiar, połączone z ucztą ofiarną i zabawą. Po zejściu z Synaju Mojżesz zniszczył cielca, a odstępców ukarał śmiercią. Posągi cielców istniały także za czasów króla izraelskiego Jeroboama I (koniec X w. prz.Ch.) w sanktuariach w Betel i Dan (1 Krl 12,25-33), stanowiących konkurencyjne w stosunku do Jerozolimy ośrodki kultu; kult złotego cielca w Betel i Dan, uważany za jeden z najcięższych grzechów Izraela, potępiany przez proroków (Oz 8,4b.6; 13,2; Am 3,14; 4,4; 5,5 i in.), zaginął wraz z upadkiem królestwa izraelskiego.

Kultu złotego cielca, będącego prawdopodobnie nawiązaniem do dawnej religijnej tradycji Semitów, nie można uważać za nawrót do czci bogów pogańskich, lecz za wyraz dążeń zmierzających do wprowadzenia także w religii izraelskiej podobizn lub wyobrażeń bóstwa, spośród których posąg byka, symbolu siły i płodności, był na starożytnym Bliskim Wschodzie najbardziej popularny (Apis).

Marian Filipiak

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.