Wstęp do Przeglądu Biblijnego (nr 4)


IV Tydzień Biblijny
(22 - 28 IV 2012 r.)

Hasło tegorocznych obchodów daru Słowa Bożego w Kościele:

Kościół domem
budowanym przez miłość

(por. 1 Kor 8,1)

 

Wśród materiałów przeznaczonych jako pomoce do przeprowadzenia celebracji i inicjatyw Tygodnia Biblijnego w parafiach i szkołach, znajduje się czwarty już numer Przegląd Biblijny. Oto jak pisze o nim oraz jego zawartości redaktor, a także Przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, ks. prof. H. Witczyk:

W dniach od 22 do 28 kwietnia 2012 roku obchodzimy czwarty Tydzień Biblijny! Przeżywać go będziemy pod hasłem „Kościół domem budowanym przez miłość”. Nawiązuje ono do tematu roku duszpasterskiego. Już od adwentu wnikamy w tajemnicę Kościoła, który jest naszym domem, czyli wspólnotą podobną do rodziny. Materiały duszpasterskie, które moderatorzy diecezjalni „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II” przygotowali na ten rok zwracają uwagę na miłość – najważniejszy dynamizm, dzięki któremu wspólnota, jaką jest parafia, diecezja, Kościół w Polsce, czy Kościół powszechny, rzeczywiście staje się każdego dnia coraz bardziej domem-rodziną.

Jak w poprzednich latach proponujemy w pierwszej części „Przeglądu Biblijnego” materiały pomocnicze do sprawowania Eucharystii. Tak komentarze jak i homilie wyraźnie ukierunkowują modlitwę i medytację na tajemnice miłości Boga, która inspiruje miłość braterską – tajemnice objawione w Słowie Bożym na Niedziele Biblijną i na każdy dzień Tygodnia Biblijnego.

Z kolei w drugiej części „Przeglądu Biblijnego” zamieszczamy celebracje Słowa Bożego. Zostały one opracowane przez ks. prof. Józefa Kudasiewicza, wielce zasłużonego na polu duszpasterstwa biblijnego. Tak czytania jak i homilie będące integralną częścią każdej celebracji ukierunkowane są na praktykę miłości w Kościele.

W części katechetycznej proponujemy katechezy biblijne dotyczące przypowieści, w których Jezus z Nazaretu odsłania przed swoimi uczniami, jak wielkie znaczenie w budowaniu Królestwa Bożego ma miłość: miłość, która służy, przemienia i czyni podobnym do Mesjasza-Króla.

W czwartej, ostatniej części „Przeglądu Biblijnego” oferujemy kilka prezentacji multimedialnych. Wszystkie dotyczą tematu: w jaki sposób miłość buduje Kościół? Mogą okazać się bardzo pomocne w prowadzeniu spotkań biblijnych o charakterze formacyjnym.

Wielkim wydarzeniem w minionym roku okazał się Pierwszy Kongres Biblijny, zorganizowany przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II oraz Instytut Nauk Biblijnych KUL w dn. 28-30 X 2011 roku w Warszawie.

W uroczystej sesji kongresowej wziął udział Ks. Kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, światowej sławy biblista, dobrze znany w Polsce autor ok. 40 publikacji książkowych. Wygłosił referat pt. „Animacja biblijna życia Kościoła”. Został on zarejestrowany przez kamery Telewizji TRWAM. Dzięki jej uprzejmości możemy go udostępnić wszystkim zainte­resowanym na płycie DVD.

Równie ważny dla apostolatu biblijnego referat pt. „Jan Paweł II – Papież z Galilei” wygłosił Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Ukazał w nim, jak Pismo święte najpierw inspirowało całą działalność lite­racką Karola Wojtyły, a następnie było duszą orędzia, które błogosławiony Papież kierował do Kościoła i do świata.

Obydwa referaty zostały wydrukowane w „Folderze pamiątkowym”, w którym upamiętnione zostały w formie zdjęciowej także niektóre momenty uroczystej sesji, między innymi prezentacja „Nowego Leksykonu Biblijnego” i innych publikacji przygotowanych na Kongres, konferencja prasowa oraz podziękowanie obydwu dostojnym Gościom. Mamy nadzieję, że „Folder pa­miątkowy” – zwłaszcza teksty referatów – będą źródłem dalszych inspiracji dla duszpasterzy i katechetów, którzy podejmują na co dzień trud apostolatu biblijnego.

Niech zmartwychwstały Jezus oświeca nasze umysły, gdy tak jak ucznio­wie idący do Emaus szukamy dobrej nowiny w słowach Mojżesza, Proroków i w Psalmach, a zwłaszcza w Jego świętej Ewangelii. Niech On sam nam to­warzyszy w te błogosławione dni czwartego Tygodnia Biblijnego w Polsce!