Homilia na II Niedzielę Wielkiego Postu "C" (24.02.2013)

Ks. Krzysztof Bardski

Misterium Przemienienia

1. Tajemnica Góry Tabor

Biblijna symbolika góry jest bardzo bogata. Przede wszystkim góry są tym miejscem na ziemi, skąd najbliżej do nieba, a więc gdzie łatwiej spotkać Boga. Abraham zbudował ołtarz na górze Moria. Mojżesz otrzymał Torę na górze Synaj. Jezus prowadzi wybranych uczniów na górę Tabor, by odsłonić przed nimi rąbek tajemnicy swojego Bóstwa.

2. Eliasz i Mojżesz

Na górze Tabor oczom uczniów ukazuje się Eliasz i Mojżesz. Są to dwie postacie, które dla starożytnych izraelitów miały szczególne znaczenie. Eliasz uważany był za największego wśród proroków, za pośrednictwem zaś Mojżesza Bóg obdarował swój naród Prawem. Księgi prorockie wraz z Torą Mojżesza stanowiły w czasach Chrystusa najważniejszą część Pisma Świętego. To właśnie przez nie Stwórca objawił swoją wolę.

Na Górze Tabor Jezus rozmawia z Eliaszem i Mojżeszem, a więc podejmuje swoisty dialog z Torą i Prorokami. On przecież przyszedł po to, aby wypełnić Prawo i zapowiedzi proroków. Gdy przyłączy się do uczniów idących do Emaus, wyjawi im tajemnicę tej duchowej rozmowy z Mojżeszem i Eliaszem. Wyjaśni im wszystko, co w Prawie i u Proroków odnosiło się do Niego.

3. Namioty Piotra

W namiocie spotkania Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz. Nad namiotem unosił się obłok, który objawiał chwałę Boga. Piotr chce zbudować aż trzy namioty. Dla Chrystusa, Eliasza i Mojżesza. Ewangelista dodaje, że wypowiedział te słowa, gdyż był tak zaskoczony, że nie wiedział, co mówi. A jednak Chrystus właśnie jemu powierzył troskę o namiot Kościoła, gdzie Bóg będzie przebywał pośród swojego ludu.

4. Zapowiedź Golgoty

Jezus zabrania uczniom mówić o wydarzeniu na Górze Tabor, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. Lśniąca szata Jezusa i obłok Bożej chwały zapowiadają już powstanie z martwych. Ale przecież pomiędzy Taborem a pustym grobem jest Golgota. Golgoty uczniowie nie byli jeszcze w stanie zrozumieć i przyjąć. Pamiętamy, jak usilnie Piotr starał się przekonać Mistrza, aby nie szedł do Jerozolimy, aby uniknął Golgoty. Dopiero w świetle Golgoty i pustego grobu uczniowie – a my wraz z nimi – możemy przybliżyć się do tajemnicy Góry Tabor i kontemplować w niej Jezusa, Umiłowanego Syna Ojca.